Kansalaisopistot yhdistyvät

Kansalaisopistot yhdistyvät Rovaniemellä: kurssitarjonta monipuolistuu ja saatavuus paranee. 

Rovaniemen kaupungin ja Rovalan Setlementti ry:n edustajat allekirjoittivat keskiviikkona 4.12.2019 kansalaisopistosopimuksen. Sopimuksen myötä Rovaniemen kaupungin kansalaisopisto ja Rovaniemen kansalaisopisto (Rovala) yhdistyvät yhdeksi kansalaisopistoksi vuoden 2020 alusta lukien.

Allekirjoitus1

Sopimuksen allekirjoittivat Rovaniemen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala, Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen, Rovalan Setlementti ry:n hallituksen puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola ja Rovalan Setlementti ry:n toiminnanjohtaja Eero Pentti. Kuva: Samu Rötkönen.

Rovaniemen kaupunginvaltuusto päätti aloittaa yhdistymisen valmistelun osana vuoden 2019 talousarviota. Muutosta on valmistellut työryhmä, joka on kuullut asiassa laajasti myös kuntalaisia. 
 
Vanhojen rakenteiden purkamisella halutaan parantaa palvelujen laatua. ”Odotamme Rovalalta kovaa työtä laadukkaiden palveluiden tarjoajana, ja meillä on vahva luotto siihen, että Rovala jos joku pystyy nämä laadukkaat palvelut tarjoamaan”, totesi kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja neuvottelutyöryhmää vetänyt Liisa Ansala
 
Ansala kiittää myös kaikkia neuvotteluihin osallistujia hyvässä hengessä edenneestä valmistelutyöstä. 
 
“Neuvottelut etenivät erittäin hyvässä hengessä. Pidimme koko ajan mielessä, kenellä näitä palveluja tarjotaan – koko laajan kaupungin alueella”, Rovalan Setlementti ry:n toiminnanjohtaja Eero Pentti lisäsi.
 

Uusia kursseja eri kaupunginosiin ja kylille – mahdollisesti myös verkkoon

Yhtenä muutoksen keskeisenä tavoitteena on ollut kurssitarjonnan turvaaminen koko kaupungin alueella. Yhdistymisen myötä kurssitarjonta monipuolistuu kaupungissa ja lähikylillä. Uusia kursseja tullaan tarjoamaan muun muassa Ounasrinteen ja Ounasvaaran kouluilla. 
 
Kevään 2020 kurssitarjonta on monipuolinen ja mukailee syksyn tarjontaa. Tarjontaa kehitetään jatkuvasti opiskelijoilta ja asukkailta tulevan palautteen pohjalta. Kurssitarjontaa lisätään entisestään seuraavina kausina, kun tiedetään millaiset kurssit kullakin alueella kiinnostavat. 

Myös verkkokurssien käyttöönottoa selvitetään. Verkkokurssien avulla voitaisiin tarjota opetusta pienemmille ryhmille isomman ryhmän mukana, jolloin kurssi olisi kannattava järjestää. “Esimerkiksi liikuntaa tai kieliä voidaan tulevaisuudessa opiskella myös verkkokursseilla”, kertoo kansalaisopiston rehtori Tarja Konola-Jokinen
 
Kevään 2020 opinto-ohjelma jaetaan koko kaupungin alueelle keskiviikkona 11.12.2019.

Kurssien hintataso harmonisoidaan

Asukkaille kansalaisopistojen yhdistyminen näkyy monipuolisemman kurssitarjonnan lisäksi myös kurssien hintojen harmonisointina. Joidenkin kurssien hinta tulee nousemaan, joidenkin laskee ja joidenkin hinta pysyy samana. Yhtenäiset hinnat takaavat rovaniemeläisten tasavertaisen kohtelun niin keskustassa kuin kylissäkin.

Myös henkilökunta on valmis muutokseen

Käytännössä yhdistymisen valmistelua on tehty jo parin vuoden ajan muun muassa yhteisissä hankkeissa, joiden aikana opistojen henkilökunta ja opettajat ovat tutustuneet toisiinsa. Opettajat ovat olleet tiiviisti mukana kurssitarjottimen valmistelussa.
 
“Tuleva muutos on henkilöstön keskuudessa sisäistetty hyvin ja kaikki ovat innostuneita”, Konola-Jokinen iloitsee. 

Tarja Konola Jokinen

 Rovaniemen kansalaisopiston rehtori Tarja Konola-Jokinen kertoi muun muassa tulevasta kurssitarjonnasta. Kuva: Samu Rötkönen.

Lähde:https://www.rovaniemi.fi/news/Kansalaisopistot-yhdistyvat-Rovaniemella-kurssitarjonta-monipuolistuu-ja-saatavuus-paranee/26871/8fd4722e-0253-41de-88f7-b56193efbff0

 

Päivitetty 05.12.2019.

Kansalaisopistot yhdistyvät

Kansalaisopistot yhdistyvät Rovaniemellä: kurssitarjonta monipuolistuu ja saatavuus paranee. 

Rovaniemen kaupungin ja Rovalan Setlementti ry:n edustajat allekirjoittivat keskiviikkona 4.12.2019 kansalaisopistosopimuksen. Sopimuksen myötä Rovaniemen kaupungin kansalaisopisto ja Rovaniemen kansalaisopisto (Rovala) yhdistyvät yhdeksi kansalaisopistoksi vuoden 2020 alusta lukien.

Allekirjoitus1

Sopimuksen allekirjoittivat Rovaniemen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala, Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen, Rovalan Setlementti ry:n hallituksen puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola ja Rovalan Setlementti ry:n toiminnanjohtaja Eero Pentti. Kuva: Samu Rötkönen.

Rovaniemen kaupunginvaltuusto päätti aloittaa yhdistymisen valmistelun osana vuoden 2019 talousarviota. Muutosta on valmistellut työryhmä, joka on kuullut asiassa laajasti myös kuntalaisia. 
 
Vanhojen rakenteiden purkamisella halutaan parantaa palvelujen laatua. ”Odotamme Rovalalta kovaa työtä laadukkaiden palveluiden tarjoajana, ja meillä on vahva luotto siihen, että Rovala jos joku pystyy nämä laadukkaat palvelut tarjoamaan”, totesi kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja neuvottelutyöryhmää vetänyt Liisa Ansala
 
Ansala kiittää myös kaikkia neuvotteluihin osallistujia hyvässä hengessä edenneestä valmistelutyöstä. 
 
“Neuvottelut etenivät erittäin hyvässä hengessä. Pidimme koko ajan mielessä, kenellä näitä palveluja tarjotaan – koko laajan kaupungin alueella”, Rovalan Setlementti ry:n toiminnanjohtaja Eero Pentti lisäsi.
 

Uusia kursseja eri kaupunginosiin ja kylille – mahdollisesti myös verkkoon

Yhtenä muutoksen keskeisenä tavoitteena on ollut kurssitarjonnan turvaaminen koko kaupungin alueella. Yhdistymisen myötä kurssitarjonta monipuolistuu kaupungissa ja lähikylillä. Uusia kursseja tullaan tarjoamaan muun muassa Ounasrinteen ja Ounasvaaran kouluilla. 
 
Kevään 2020 kurssitarjonta on monipuolinen ja mukailee syksyn tarjontaa. Tarjontaa kehitetään jatkuvasti opiskelijoilta ja asukkailta tulevan palautteen pohjalta. Kurssitarjontaa lisätään entisestään seuraavina kausina, kun tiedetään millaiset kurssit kullakin alueella kiinnostavat. 

Myös verkkokurssien käyttöönottoa selvitetään. Verkkokurssien avulla voitaisiin tarjota opetusta pienemmille ryhmille isomman ryhmän mukana, jolloin kurssi olisi kannattava järjestää. “Esimerkiksi liikuntaa tai kieliä voidaan tulevaisuudessa opiskella myös verkkokursseilla”, kertoo kansalaisopiston rehtori Tarja Konola-Jokinen
 
Kevään 2020 opinto-ohjelma jaetaan koko kaupungin alueelle keskiviikkona 11.12.2019.

Kurssien hintataso harmonisoidaan

Asukkaille kansalaisopistojen yhdistyminen näkyy monipuolisemman kurssitarjonnan lisäksi myös kurssien hintojen harmonisointina. Joidenkin kurssien hinta tulee nousemaan, joidenkin laskee ja joidenkin hinta pysyy samana. Yhtenäiset hinnat takaavat rovaniemeläisten tasavertaisen kohtelun niin keskustassa kuin kylissäkin.

Myös henkilökunta on valmis muutokseen

Käytännössä yhdistymisen valmistelua on tehty jo parin vuoden ajan muun muassa yhteisissä hankkeissa, joiden aikana opistojen henkilökunta ja opettajat ovat tutustuneet toisiinsa. Opettajat ovat olleet tiiviisti mukana kurssitarjottimen valmistelussa.
 
“Tuleva muutos on henkilöstön keskuudessa sisäistetty hyvin ja kaikki ovat innostuneita”, Konola-Jokinen iloitsee. 

Tarja Konola Jokinen

 Rovaniemen kansalaisopiston rehtori Tarja Konola-Jokinen kertoi muun muassa tulevasta kurssitarjonnasta. Kuva: Samu Rötkönen.

Lähde:https://www.rovaniemi.fi/news/Kansalaisopistot-yhdistyvat-Rovaniemella-kurssitarjonta-monipuolistuu-ja-saatavuus-paranee/26871/8fd4722e-0253-41de-88f7-b56193efbff0

 

Päivitetty 05.12.2019.