Aikuisten perusopetus

Hakeminen

Rovala-Opisto aloittaa syksyllä 2020 aikuisille suunnatun perusopetuksen päiväopintoina opistotalossamme osoitteessa Rovala 5. Uusien opiskelijoiden haku koulutuksiin tapahtuu sähköisen hakulomakkeen kautta.

Rovala-Opiston aikuisille suunnattuun perusopetuksen alku- ja päättövaiheeseen on haku kesä-heinäkuussa sekä marras-joulukuussa. Koulutukset alkavat yleensä joko elokuussa tai tammikuussa, ja niistä ilmoitetaan etukäteen eri medioissa. Mikäli uusia koulutuksia ei ole alkamassa tai koulutukset ovat täynnä, jäät jonotuslistalle, josta sinut tarvittaessa kutsutaan testiin ja mahdollisesti koulutukseen. Kaikki testissä olleet saavat tiedon opiskelupaikasta, varasijasta tai hylkäyksestä. 

Täytäthän hakemuksen huolellisesti! Jos tarvitset apua hakemuksen kanssa, voit olla yhteydessä Rovalan opettajiin.

Jos olet TE-toimiston asiakas, on hyvä sopia vastuuvirkailijasi kanssa etukäteen koulutukseen hakemisesta.

Voit hakea peruskouluun, jos olet täyttänyt 17 vuotta, eikä sinulla ole peruskoulutusta omasta kotimaasta tai Suomesta. Opiskelun voi aloittaa sovitusti lukutaitovaiheesta, alkuvaiheesta tai päättövaiheesta. Se perusopetuksen koulutusmuoto, jossa aloitat opiskelun, määritellään haastattelun ja kielitaitotestin perusteella.

Peruskoulu käyttää Primus-järjestelmää opiskelijatietojen hallinnassa. Katso tietosuojaseloste.

Kohderyhmä

Aikuisten perusopetuksessa voivat opiskella suomalaiset ja ulkomaalaistaustaiset opiskelijat. Aikuisten perusopetus on tarkoitettu 17 vuotta täyttäneille, joilla peruskouluopinnot ovat keskeytyneet tai joilla ei ole kotimaassaan suoritettuja suomalaista peruskoulua vastaavia opintoja.

Perusopetuksessa voi opiskella lukutaitovaiheen, alkuvaiheen ja päättövaiheen opintoja tai niiden osia.

Sisältö

Lukutaitovaihe

Rovala-Opiston aikuisten perusopetuksen lukutaitovaihe on tarkoitettu opiskelijalle,

 • joka ei osaa lukea ja kirjoittaa latinalaisilla kirjaimilla (ABC) tai
 • jonka luku- ja kirjoitustaito on vasta tasolla alkava tai kehittyvä lukutaito tai
 • jonka luku- ja kirjoitustaito ei vielä riitä alkuvaiheen opintoihin
 • ja joka on täyttänyt 17 vuotta eikä ole kotimaassaan suorittanut suomalaista peruskoulua vastaavia opintoja.

Lukutaitovaiheessa opiskelija oppii ja kehittää luku- ja kirjoitustaitoa sekä numeerisia perustaitoja. Lukutaitovaihe kestää noin vuoden (1 v). Opintoihin sisältyy vähintään 27 kurssia (à 28 tuntia) suomen kielen opintoja, matematiikkaa, yhteiskuntaoppia, ympäristö- ja luonnontietoa sekä ohjausta ja valinnaisia kursseja. Suoritat kursseja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan (HOPS).

Erilaisten elämäntilanteiden vuoksi lukutaitovaiheesta voidaan siirtyä esimerkiksi vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksiin tai kotoutumiskoulutuksiin. Ohjauksella pyritään löytämään jokaiselle opiskelijalle sopivin jatkopolku.

Haku lukutaitovaiheeseen 9.11.-4.12.2020.

Lukutaitovaiheen sähköinen hakuHae lukutaito


Alkuvaihe

Rovala-Opiston aikuisten perusopetuksen alkuvaihe on tarkoitettu opiskelijalle,

 • joka ei vielä pysty aloittamaan päättövaiheen opintoja,
 • joka osaa jo lukea ja kirjoittaa latinalaisilla kirjaimilla (ABC),
 • jonka suomen kielen taito on 0-A1.3 ja
 • joka on täyttänyt 17 vuotta, eikä ole kotimaassaan suorittanut suomalaista peruskoulua vastaavia opintoja.

Alkuvaiheen koulutuksen tavoitteena on antaa kielellisiä ja yleistiedollisia valmiuksia aikuisten perusopetuksen suorittamiseen tai jatko-opintoihin ja näin edistää kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Alkuvaihe kestää 1-1,5 vuotta. Opintoihin sisältyy vähintään 38 kurssia (à 28 tuntia) suomen kielen opintoja, englannin alkeita, matematiikkaa, yhteiskuntaoppia, ympäristö- ja luonnontietoa, terveystietoa sekä ohjausta ja valinnaisia kursseja. Suoritat kursseja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan (HOPS).

Erilaisten elämäntilanteiden vuoksi alkuvaiheesta voidaan siirtyä myös työelämään tai muihin koulutuksiin. Ohjauksella pyritään löytämään jokaiselle opiskelijalle sopivin jatkopolku.

Hakuaika alkuvaiheeseen on 9.11.-4.12.2020. Alkuvaiheen sähköinen hakuHae alkuvaihe
 

Päättövaihe

Rovala-Opiston aikuisten perusopetuksen päättövaihe on tarkoitettu opiskelijalle,

 • jolla on päättövaiheessa vaadittavat opiskelutaidot,
 • jonka suomen kielen taito on vähintään A2.1,
 • jolla on riittävät matematiikan ja englannin kielen taidot ja
 • joka on täyttänyt 17 vuotta eikä ole kotimaassaan suorittanut suomalaista peruskoulua vastaavia opintoja.

Päättövaiheen koulutuksen tavoitteena on suorittaa perusopetuksen oppimäärä ja saada suomalainen perusopetuksen päättötodistus ja jatko-opintokelpoisuus. Lisäksi tavoitteena on parantaa opiskelutaitoja ja selkiyttää koulutus- ja urasuunnitelmia.

Päättövaiheen 1-1,5 vuotta kestäviin opintoihin sisältyy vähintään 46 kurssia (à 28 tuntia) suomen kielen opintoja, englantia A-kielenä, matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, historiaa, yhteiskuntaoppia, biologiaa, maantietoa, terveysoppia, elämänkatsomustietoa sekä ohjausta ja valinnaisia kursseja.

Peruskoulun suoritukset voivat lyhentää opiskeluaikaasi aikuisten perusopetuksessa. Kun olet suorittanut henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmaasi (HOPS) merkityt opinnot, saat perusopetuksen päättötodistuksen.

Päättövaiheesta jatketaan usein ammattiopintoihin, lukioon tai suoraan työelämään. Ohjauksella pyritään löytämään jokaiselle opiskelijalle sopivin jatkopolku.

Hakuaika päättövaiheeseen on 9.11.-4.12.2020. Päättövaiheen sähköinen haku

Hae paeaettoe

Tietoa opiskelusta

Opetusta on pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin eli viitenä päivänä viikossa klo 9.00-14.00. Perjantaisin on valinnaisaineiden opetusta ja ohjausta, jossa saat tukea opiskeluusi. Opiskelemme kuudessa jaksossa. Jokaisen jakson päättyessä on koepäivä. Koepäivä on aina jokaisen jakson viimeisenä perjantaina. Opetus järjestetään kurssimuotoisena. Kurssin suorittaminen edellyttää, että olet saavuttanut kurssin sisällön tavoitteet.

Jakso Opetus alkaa Opetus päättyy Jakson koepäivä Palautepäivä
1. ma 24.8.2020 to 24.9.2020 pe 25.9.2020 pe 2.10.2020
2. ma 28.9.2020 to 5.11.2020 pe 6.11.2020 pe 13.10.2020
3. ma 9.11.2020 to 17.12.2020 pe 18.12.2020 pe 15.1.2021
4. ma 11.1.2021 to 18.2.2021 pe 19.2.2021 pe 26.2.2021
5. ma 22.2.2021 to 8.4.2021 pe 9.4.2021 pe 16.4.2021
6. ma 12.4.2021 pe 4.6.2021 pe 21.5.2021 pe 28.5.2021
Tasokoe syksy 18.12.2020   kevät 21.5.2021  Hinta ja tuet

Opetus ja opetusmateriaalit ovat ilmaisia. Koulupäivän aikana tarjotaan maksuton ateria.

Paikka

Rovala-Opisto, Rovala 5, 96100 Rovaniemi.

Lisätietoja hakeutumisesta

 • Haastattelut ja testaukset ovat koululla viikolla 50 (7.12.-11.12.). Koulun osoite on Rovala 5. Tilaisuuteen lähetetään erillinen kutsu.
 • Otamme yhteyttä viikolla 51 (14.12.-18.12.).
 • Opetus on päiväopetusta klo 9.00-14.00. Opinnot alkavat 11.1.2021.
 • Opiskelijavalinta tehdään lähtötasotestien ja haastattelujen perusteella. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnoista.
 • HUOM! TE-toimiston asiakkaana olevan henkilön pitää varmistaa TE-toimistosta, että hän voi aloittaa opiskelun.

Lisätietoja koulutuksesta

Rovala-Opiston toimisto

Opettaja Henna Palovaara
040 8295734

Opettaja Heidi Törmänen
040 6216622

Päivitetty 03.11.2020.

Aikuisten perusopetus

Hakeminen

Rovala-Opisto aloittaa syksyllä 2020 aikuisille suunnatun perusopetuksen päiväopintoina opistotalossamme osoitteessa Rovala 5. Uusien opiskelijoiden haku koulutuksiin tapahtuu sähköisen hakulomakkeen kautta.

Rovala-Opiston aikuisille suunnattuun perusopetuksen alku- ja päättövaiheeseen on haku kesä-heinäkuussa sekä marras-joulukuussa. Koulutukset alkavat yleensä joko elokuussa tai tammikuussa, ja niistä ilmoitetaan etukäteen eri medioissa. Mikäli uusia koulutuksia ei ole alkamassa tai koulutukset ovat täynnä, jäät jonotuslistalle, josta sinut tarvittaessa kutsutaan testiin ja mahdollisesti koulutukseen. Kaikki testissä olleet saavat tiedon opiskelupaikasta, varasijasta tai hylkäyksestä. 

Täytäthän hakemuksen huolellisesti! Jos tarvitset apua hakemuksen kanssa, voit olla yhteydessä Rovalan opettajiin.

Jos olet TE-toimiston asiakas, on hyvä sopia vastuuvirkailijasi kanssa etukäteen koulutukseen hakemisesta.

Voit hakea peruskouluun, jos olet täyttänyt 17 vuotta, eikä sinulla ole peruskoulutusta omasta kotimaasta tai Suomesta. Opiskelun voi aloittaa sovitusti lukutaitovaiheesta, alkuvaiheesta tai päättövaiheesta. Se perusopetuksen koulutusmuoto, jossa aloitat opiskelun, määritellään haastattelun ja kielitaitotestin perusteella.

Peruskoulu käyttää Primus-järjestelmää opiskelijatietojen hallinnassa. Katso tietosuojaseloste.

Kohderyhmä

Aikuisten perusopetuksessa voivat opiskella suomalaiset ja ulkomaalaistaustaiset opiskelijat. Aikuisten perusopetus on tarkoitettu 17 vuotta täyttäneille, joilla peruskouluopinnot ovat keskeytyneet tai joilla ei ole kotimaassaan suoritettuja suomalaista peruskoulua vastaavia opintoja.

Perusopetuksessa voi opiskella lukutaitovaiheen, alkuvaiheen ja päättövaiheen opintoja tai niiden osia.

Sisältö

Lukutaitovaihe

Rovala-Opiston aikuisten perusopetuksen lukutaitovaihe on tarkoitettu opiskelijalle,

 • joka ei osaa lukea ja kirjoittaa latinalaisilla kirjaimilla (ABC) tai
 • jonka luku- ja kirjoitustaito on vasta tasolla alkava tai kehittyvä lukutaito tai
 • jonka luku- ja kirjoitustaito ei vielä riitä alkuvaiheen opintoihin
 • ja joka on täyttänyt 17 vuotta eikä ole kotimaassaan suorittanut suomalaista peruskoulua vastaavia opintoja.

Lukutaitovaiheessa opiskelija oppii ja kehittää luku- ja kirjoitustaitoa sekä numeerisia perustaitoja. Lukutaitovaihe kestää noin vuoden (1 v). Opintoihin sisältyy vähintään 27 kurssia (à 28 tuntia) suomen kielen opintoja, matematiikkaa, yhteiskuntaoppia, ympäristö- ja luonnontietoa sekä ohjausta ja valinnaisia kursseja. Suoritat kursseja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan (HOPS).

Erilaisten elämäntilanteiden vuoksi lukutaitovaiheesta voidaan siirtyä esimerkiksi vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksiin tai kotoutumiskoulutuksiin. Ohjauksella pyritään löytämään jokaiselle opiskelijalle sopivin jatkopolku.

Haku lukutaitovaiheeseen 9.11.-4.12.2020.

Lukutaitovaiheen sähköinen hakuHae lukutaito


Alkuvaihe

Rovala-Opiston aikuisten perusopetuksen alkuvaihe on tarkoitettu opiskelijalle,

 • joka ei vielä pysty aloittamaan päättövaiheen opintoja,
 • joka osaa jo lukea ja kirjoittaa latinalaisilla kirjaimilla (ABC),
 • jonka suomen kielen taito on 0-A1.3 ja
 • joka on täyttänyt 17 vuotta, eikä ole kotimaassaan suorittanut suomalaista peruskoulua vastaavia opintoja.

Alkuvaiheen koulutuksen tavoitteena on antaa kielellisiä ja yleistiedollisia valmiuksia aikuisten perusopetuksen suorittamiseen tai jatko-opintoihin ja näin edistää kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Alkuvaihe kestää 1-1,5 vuotta. Opintoihin sisältyy vähintään 38 kurssia (à 28 tuntia) suomen kielen opintoja, englannin alkeita, matematiikkaa, yhteiskuntaoppia, ympäristö- ja luonnontietoa, terveystietoa sekä ohjausta ja valinnaisia kursseja. Suoritat kursseja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan (HOPS).

Erilaisten elämäntilanteiden vuoksi alkuvaiheesta voidaan siirtyä myös työelämään tai muihin koulutuksiin. Ohjauksella pyritään löytämään jokaiselle opiskelijalle sopivin jatkopolku.

Hakuaika alkuvaiheeseen on 9.11.-4.12.2020. Alkuvaiheen sähköinen hakuHae alkuvaihe
 

Päättövaihe

Rovala-Opiston aikuisten perusopetuksen päättövaihe on tarkoitettu opiskelijalle,

 • jolla on päättövaiheessa vaadittavat opiskelutaidot,
 • jonka suomen kielen taito on vähintään A2.1,
 • jolla on riittävät matematiikan ja englannin kielen taidot ja
 • joka on täyttänyt 17 vuotta eikä ole kotimaassaan suorittanut suomalaista peruskoulua vastaavia opintoja.

Päättövaiheen koulutuksen tavoitteena on suorittaa perusopetuksen oppimäärä ja saada suomalainen perusopetuksen päättötodistus ja jatko-opintokelpoisuus. Lisäksi tavoitteena on parantaa opiskelutaitoja ja selkiyttää koulutus- ja urasuunnitelmia.

Päättövaiheen 1-1,5 vuotta kestäviin opintoihin sisältyy vähintään 46 kurssia (à 28 tuntia) suomen kielen opintoja, englantia A-kielenä, matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, historiaa, yhteiskuntaoppia, biologiaa, maantietoa, terveysoppia, elämänkatsomustietoa sekä ohjausta ja valinnaisia kursseja.

Peruskoulun suoritukset voivat lyhentää opiskeluaikaasi aikuisten perusopetuksessa. Kun olet suorittanut henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmaasi (HOPS) merkityt opinnot, saat perusopetuksen päättötodistuksen.

Päättövaiheesta jatketaan usein ammattiopintoihin, lukioon tai suoraan työelämään. Ohjauksella pyritään löytämään jokaiselle opiskelijalle sopivin jatkopolku.

Hakuaika päättövaiheeseen on 9.11.-4.12.2020. Päättövaiheen sähköinen haku

Hae paeaettoe

Tietoa opiskelusta

Opetusta on pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin eli viitenä päivänä viikossa klo 9.00-14.00. Perjantaisin on valinnaisaineiden opetusta ja ohjausta, jossa saat tukea opiskeluusi. Opiskelemme kuudessa jaksossa. Jokaisen jakson päättyessä on koepäivä. Koepäivä on aina jokaisen jakson viimeisenä perjantaina. Opetus järjestetään kurssimuotoisena. Kurssin suorittaminen edellyttää, että olet saavuttanut kurssin sisällön tavoitteet.

Jakso Opetus alkaa Opetus päättyy Jakson koepäivä Palautepäivä
1. ma 24.8.2020 to 24.9.2020 pe 25.9.2020 pe 2.10.2020
2. ma 28.9.2020 to 5.11.2020 pe 6.11.2020 pe 13.10.2020
3. ma 9.11.2020 to 17.12.2020 pe 18.12.2020 pe 15.1.2021
4. ma 11.1.2021 to 18.2.2021 pe 19.2.2021 pe 26.2.2021
5. ma 22.2.2021 to 8.4.2021 pe 9.4.2021 pe 16.4.2021
6. ma 12.4.2021 pe 4.6.2021 pe 21.5.2021 pe 28.5.2021
Tasokoe syksy 18.12.2020   kevät 21.5.2021  Hinta ja tuet

Opetus ja opetusmateriaalit ovat ilmaisia. Koulupäivän aikana tarjotaan maksuton ateria.

Paikka

Rovala-Opisto, Rovala 5, 96100 Rovaniemi.

Lisätietoja hakeutumisesta

 • Haastattelut ja testaukset ovat koululla viikolla 50 (7.12.-11.12.). Koulun osoite on Rovala 5. Tilaisuuteen lähetetään erillinen kutsu.
 • Otamme yhteyttä viikolla 51 (14.12.-18.12.).
 • Opetus on päiväopetusta klo 9.00-14.00. Opinnot alkavat 11.1.2021.
 • Opiskelijavalinta tehdään lähtötasotestien ja haastattelujen perusteella. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnoista.
 • HUOM! TE-toimiston asiakkaana olevan henkilön pitää varmistaa TE-toimistosta, että hän voi aloittaa opiskelun.

Lisätietoja koulutuksesta

Rovala-Opiston toimisto

Opettaja Henna Palovaara
040 8295734

Opettaja Heidi Törmänen
040 6216622

Päivitetty 03.11.2020.