#Kohti unelmia

Syyskuussa 2018 Rovala-Opistossa käynnistyy #Kohti unelmia – koulutus (22 ov) suunnattuna maahanmuuttajanuorille. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti alle 20-vuotiaat peruskoulun tai perusopetuksen lisäopetuksen päättäneet, päättämisvaiheessa olevat tai oppivelvollisuusiän ylittäneet henkilöitä, joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa. Koulutukseen voidaan valita myös 20-29 vuotiaita vailla toisen asteen koulutusta olevia maahanmuuttajanuoria. Maahanmuuttajanuorilla tarkoitetaan Suomeen muuttaneita ulkomaalaisia henkilöitä, joilla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Turvapaikanhakijanuoret eivät kuulu tähän kohderyhmään.

Lue lisää

Päivitetty 25.01.2019.

#Kohti unelmia

Syyskuussa 2018 Rovala-Opistossa käynnistyy #Kohti unelmia – koulutus (22 ov) suunnattuna maahanmuuttajanuorille. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti alle 20-vuotiaat peruskoulun tai perusopetuksen lisäopetuksen päättäneet, päättämisvaiheessa olevat tai oppivelvollisuusiän ylittäneet henkilöitä, joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa. Koulutukseen voidaan valita myös 20-29 vuotiaita vailla toisen asteen koulutusta olevia maahanmuuttajanuoria. Maahanmuuttajanuorilla tarkoitetaan Suomeen muuttaneita ulkomaalaisia henkilöitä, joilla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Turvapaikanhakijanuoret eivät kuulu tähän kohderyhmään.

Lue lisää

Päivitetty 25.01.2019.