Lukutaitokoulutus

Uusi vapaan sivistystyön lukutaitokoulutus käynnistyy Rovala-Opistossa 29.1.2018. Koulutuksen ensimmäinen osa kestää 17 viikkoa päättyen 1.6.2018.

Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutus on tarkoitettu sellaisille maahanmuuttajille, joilla ei ole omassa kotimaassaan ollut mahdollisuutta saada riittävästi koulutusta ja yleissivistystä, jotta he voisivat selviytyä suomalaisessa yhteiskunnassa arjen toimintojen, opiskelun ja työelämän vaatimusten näkökulmasta. Koulutuksessa painotetaan vuorovaikutukseen perustuvia ja toiminnallisia menetelmiä.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat erityisesti henkilöt, jotka tarvitsevat luku- ja kirjoitustaidon koulutusta sekä suoman kielen ja viestintätaitojen opetusta. Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat monilukutaitoon liittyvät taidot, yhteiskuntataidot ja kulttuurintuntemus, opiskelu- ja itsearviointitaidot sekä työelämätiedon perusteita. 

Koulutuksessa tehdään yhteistyötä mm. työ- ja elinkeinohallinnon, maahanmuuttajatoimiston, työelämäverkoston, oppilaitosten ja muiden tahojen kanssa opiskelijan tarpeiden mukaisesti.

Koulutuksen tavoitteena on maahanmuuttajan kokonaisvaltaisen kotoutumisen tukeminen. Koulutuksen alussa tehdään tarpeen mukaan lähtötason arviointia. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Koulutukseen kuuluu jatkuvaluonteinen ohjaus ja nivelvaiheen ohjaus. Koulutus tukee kotoutumisprosessia ja jatkokoulutukseen tai työelämään siirtymistä. 

Lisätietoja koulutuksesta, Paula Frantti-Niemelä (paula.frantti-niemela@rovala.fi), p.040-352 6547

Päivitetty 11.01.2018.

Lukutaitokoulutus

Uusi vapaan sivistystyön lukutaitokoulutus käynnistyy Rovala-Opistossa 29.1.2018. Koulutuksen ensimmäinen osa kestää 17 viikkoa päättyen 1.6.2018.

Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutus on tarkoitettu sellaisille maahanmuuttajille, joilla ei ole omassa kotimaassaan ollut mahdollisuutta saada riittävästi koulutusta ja yleissivistystä, jotta he voisivat selviytyä suomalaisessa yhteiskunnassa arjen toimintojen, opiskelun ja työelämän vaatimusten näkökulmasta. Koulutuksessa painotetaan vuorovaikutukseen perustuvia ja toiminnallisia menetelmiä.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat erityisesti henkilöt, jotka tarvitsevat luku- ja kirjoitustaidon koulutusta sekä suoman kielen ja viestintätaitojen opetusta. Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat monilukutaitoon liittyvät taidot, yhteiskuntataidot ja kulttuurintuntemus, opiskelu- ja itsearviointitaidot sekä työelämätiedon perusteita. 

Koulutuksessa tehdään yhteistyötä mm. työ- ja elinkeinohallinnon, maahanmuuttajatoimiston, työelämäverkoston, oppilaitosten ja muiden tahojen kanssa opiskelijan tarpeiden mukaisesti.

Koulutuksen tavoitteena on maahanmuuttajan kokonaisvaltaisen kotoutumisen tukeminen. Koulutuksen alussa tehdään tarpeen mukaan lähtötason arviointia. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Koulutukseen kuuluu jatkuvaluonteinen ohjaus ja nivelvaiheen ohjaus. Koulutus tukee kotoutumisprosessia ja jatkokoulutukseen tai työelämään siirtymistä. 

Lisätietoja koulutuksesta, Paula Frantti-Niemelä (paula.frantti-niemela@rovala.fi), p.040-352 6547

Päivitetty 11.01.2018.