Avoimet yliopisto-opinnot ja avoimet ammattikorkeakouluopinnot

Avoin yliopisto

Avoimet yliopisto-opinnot ja ammattikorkeakouluopinnot ovat mahdollisuus itsensä kehittämiseen, opintopisteiden suorittamiseen ja jatko-opintoihin. Rovala-Opiston järjestämät avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opinnot suoritetaan pääasiassa monimuoto-opiskeluna yliopiston tai ammattikorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisesti. Opintojen sisältö ja suoritetut arvosanat vastaavat vaatimuksiltaan ja laadultaan yliopiston tai ammattikorkeakoulun varsinaista opetusta, joten suoritetut opinnot voidaan myöhemmin liittää osaksi yliopisto-, ammattikorkeakoulu- ja muita opintoja. 

Avointen yliopisto- tai ammattikorkeakouluopintojen opiskelu perustuu opiskelijan omaan vastuuseen opintojen etenemisestä. Opiskelu edellyttää halua itsenäiseen kirjallisuuden lukemiseen ja kirjallisten oppimistehtävien tekemiseen tai kirjallisuuden suorittamiseen tenttimällä.

Rovala-Opistossa toteutettavista Avoimen yliopiston ja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista saat tietoa opiston  toimistosta, puh. 040 487 3010. 

Päivitetty 16.06.2020.

Avoimet yliopisto-opinnot ja avoimet ammattikorkeakouluopinnot

Avoin yliopisto

Avoimet yliopisto-opinnot ja ammattikorkeakouluopinnot ovat mahdollisuus itsensä kehittämiseen, opintopisteiden suorittamiseen ja jatko-opintoihin. Rovala-Opiston järjestämät avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opinnot suoritetaan pääasiassa monimuoto-opiskeluna yliopiston tai ammattikorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisesti. Opintojen sisältö ja suoritetut arvosanat vastaavat vaatimuksiltaan ja laadultaan yliopiston tai ammattikorkeakoulun varsinaista opetusta, joten suoritetut opinnot voidaan myöhemmin liittää osaksi yliopisto-, ammattikorkeakoulu- ja muita opintoja. 

Avointen yliopisto- tai ammattikorkeakouluopintojen opiskelu perustuu opiskelijan omaan vastuuseen opintojen etenemisestä. Opiskelu edellyttää halua itsenäiseen kirjallisuuden lukemiseen ja kirjallisten oppimistehtävien tekemiseen tai kirjallisuuden suorittamiseen tenttimällä.

Rovala-Opistossa toteutettavista Avoimen yliopiston ja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista saat tietoa opiston  toimistosta, puh. 040 487 3010. 

Päivitetty 16.06.2020.