Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Uusi tutkinto 1.8.2018 alkaen!
Aikaisempi: Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto

Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto muuttuu 1.8.2018 lähtien Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnoksi.

Rovala-Opisto järjestää tutkinnosta Kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisalan. Tutkintonimike on Kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja

Uusien tutkinnon perusteiden mukaiset pakolliset tutkinnon osat ovat (110 osaamispistettä):
- Suomalaisella viittomakielellä toimiminen (30 osaamispistettä)
- Kommunikointikeinojen käyttö vuorovaikutuksen edistämisessä (20 osaamispistettä)
- Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen (40 osaamispistettä)
- Kommunikoinnissa tukea tarvitsevan oppilaan tai opiskelijan oppimisen edistäminen (20 osaamispistettä) 

Lisäksi osaamisalaan kuuluu kolme kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamista syventävää ja laajentavaa valinnaista tutkinnon osaa, jotka vahvistetaan alkuvuodesta 2018.

Tutkinnon e-perusteisiin (ei vahvistettu vielä) voi tutustua:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2880468/reformi/tiedot

Koulutukseen hakeutuminen 

Peruskoulun päättäneet ja ilman tutkintoa olevat hakevat yhteishaussa  20.2.-13.3.2018 www.opintopolku.fi 
Pääsy- ja soveltuvuuskoe (maksuton) järjestetään kaikille yhteishaussa hakeneille 3.5.2018 klo 9.00-16.00.

Jos olet suorittanut ammatillisen tutkinnon tai lukion voit hakea jatkuvan haun kautta suoraan opistoon. Sähköinen haku. Pääsy- ja soveltuvuuskoe (maksuton) järjestetään kaikille hakeneille, erikseen sovittavana ajankohtana.

Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan ja asiakkaan turvallisuuden ja oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveystilansa vuoksi voisi toimia.

Opiskelu ja kustannukset

Kaikille koulutuksen aloittaville opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, joka määrittää henkilökohtaisen opiskelupolun.  

Opetus ja tutkinnon suorittaminen on Kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon johtavassa koulutuksessa maksutonta. Opiskelija maksaa kuitenkin itse osan opiskelukustannuksista, esim. oppikirjat sekä omaan käyttöön tulevat opiskeluvälineet ja -tarvikkeet.

Päätoimisessa perustutkintokoulutuksessa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan sellaisina päivinä, joina opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa. Lisäksi kyseisinä päivinä opiston asuntolassa asuminen on maksutonta ja majoittuville kuuluu opiston tarjoama muu maksuton päivittäinen ruokailu.

Opintoihin voi hakea opintotukea. Oppilaitoksella on asuntola.

Lisätietoja

Henna Poikajärvi, vararehtori
040-3582388
henna.poikajarvi@rovala.fi

Sari Laatikainen, opettaja
040-7180085
sari.laatikainen@rovala.fi 

040-4873010 toimisto
rovala-opisto@rovala.fi

Päivitetty 11.01.2018.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Uusi tutkinto 1.8.2018 alkaen!
Aikaisempi: Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto

Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto muuttuu 1.8.2018 lähtien Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnoksi.

Rovala-Opisto järjestää tutkinnosta Kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisalan. Tutkintonimike on Kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja

Uusien tutkinnon perusteiden mukaiset pakolliset tutkinnon osat ovat (110 osaamispistettä):
- Suomalaisella viittomakielellä toimiminen (30 osaamispistettä)
- Kommunikointikeinojen käyttö vuorovaikutuksen edistämisessä (20 osaamispistettä)
- Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen (40 osaamispistettä)
- Kommunikoinnissa tukea tarvitsevan oppilaan tai opiskelijan oppimisen edistäminen (20 osaamispistettä) 

Lisäksi osaamisalaan kuuluu kolme kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamista syventävää ja laajentavaa valinnaista tutkinnon osaa, jotka vahvistetaan alkuvuodesta 2018.

Tutkinnon e-perusteisiin (ei vahvistettu vielä) voi tutustua:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2880468/reformi/tiedot

Koulutukseen hakeutuminen 

Peruskoulun päättäneet ja ilman tutkintoa olevat hakevat yhteishaussa  20.2.-13.3.2018 www.opintopolku.fi 
Pääsy- ja soveltuvuuskoe (maksuton) järjestetään kaikille yhteishaussa hakeneille 3.5.2018 klo 9.00-16.00.

Jos olet suorittanut ammatillisen tutkinnon tai lukion voit hakea jatkuvan haun kautta suoraan opistoon. Sähköinen haku. Pääsy- ja soveltuvuuskoe (maksuton) järjestetään kaikille hakeneille, erikseen sovittavana ajankohtana.

Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan ja asiakkaan turvallisuuden ja oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveystilansa vuoksi voisi toimia.

Opiskelu ja kustannukset

Kaikille koulutuksen aloittaville opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, joka määrittää henkilökohtaisen opiskelupolun.  

Opetus ja tutkinnon suorittaminen on Kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon johtavassa koulutuksessa maksutonta. Opiskelija maksaa kuitenkin itse osan opiskelukustannuksista, esim. oppikirjat sekä omaan käyttöön tulevat opiskeluvälineet ja -tarvikkeet.

Päätoimisessa perustutkintokoulutuksessa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan sellaisina päivinä, joina opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa. Lisäksi kyseisinä päivinä opiston asuntolassa asuminen on maksutonta ja majoittuville kuuluu opiston tarjoama muu maksuton päivittäinen ruokailu.

Opintoihin voi hakea opintotukea. Oppilaitoksella on asuntola.

Lisätietoja

Henna Poikajärvi, vararehtori
040-3582388
henna.poikajarvi@rovala.fi

Sari Laatikainen, opettaja
040-7180085
sari.laatikainen@rovala.fi 

040-4873010 toimisto
rovala-opisto@rovala.fi

Päivitetty 11.01.2018.