Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Rovala-Opisto järjestää tutkinnosta Kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisalan.

Tutkintonimike on Kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja

Tutkinnon rakenne 180 osp

Uusien tutkinnon perusteiden mukaiset pakolliset tutkinnon osat ovat
(110 osaamispistettä):
- Suomalaisella viittomakielellä toimiminen (30 osp)
- Kommunikointikeinojen käyttö vuorovaikutuksen edistämisessä (20 osp)
- Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen (40 osp)
- Kommunikoinnissa tukea tarvitsevan oppilaan tai opiskelijan oppimisen edistäminen (20 osp) 

Lisäksi osaamisalaan kuuluu kolme kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamista syventävää ja laajentavaa valinnaista tutkinnon osaa
(35 osaamispistettä):
- Kommunikoinnissa tukea tarvitsevan aikuisen itsenäisen suoriutumisen ohjaaminen (20 osp)
- Ilmaisun ohjaaminen (20 osp)
- Kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen ohjaaminen (20 osp)

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (6 osp)
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp) 
- Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet (9 osp)

Tutkinnon e-perusteet

Katso tutkinnon perusteet (pdf-tiedosto)

Koulutukseen hakeutuminen 

Peruskoulun ja lukion päättäneet ja ilman tutkintoa olevat hakevat yhteishaussa  20.2.-13.3.2018 www.opintopolku.fi 
Pääsy- ja soveltuvuuskoe (maksuton) järjestetään kaikille yhteishaussa hakeneille 3.5.2018 klo 9.00-16.00.

Jos jäit kevään yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, voit hakeutua jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitokseen. Sähköinen haku. 

Pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään kaikille jatkuvan haun kautta hakeneille erikseen sovittavana ajankohtana. Arviointiajankohta ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti kolmen viikon kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, et voi hakea yhteishaussa.
Voit hakea jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitokseen. Sähköinen haku. 
Soveltuvuuden arviointi järjestetään kaikille jatkuvan haun kautta hakeneille erikseen sovittavana ajankohtana. Arviointiajankohta ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti kolmen viikon kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

Katso: Pääsy- ja soveltuvuuskokeen ja soveltuvuuden arvioinnin perusteet.

Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan ja asiakkaan turvallisuuden ja oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveystilansa vuoksi voisi toimia. 

https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-humanistisella-ja-kasvatusalalla/

https://www.oph.fi/download/190862_Tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_OPH-.pdf

Opiskelu ja kustannukset

Kaikille koulutuksen aloittaville opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, joka määrittää henkilökohtaisen opiskelupolun.  

Opetus ja tutkinnon suorittaminen on Kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon johtavassa koulutuksessa maksutonta. Opiskelija maksaa kuitenkin itse osan opiskelukustannuksista, esim. oppikirjat sekä omaan käyttöön tulevat opiskeluvälineet ja -tarvikkeet.

Päätoimisessa perustutkintokoulutuksessa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan sellaisina päivinä, joina opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa. Lisäksi kyseisinä päivinä opiston asuntolassa asuminen on maksutonta ja majoittuville kuuluu opiston tarjoama muu maksuton päivittäinen ruokailu.

Opintoihin voi hakea opintotukea. Oppilaitoksella on asuntola.

Lisätietoja

Sari Laatikainen, opettaja
040-7180085
sari.laatikainen@rovala.fi 

040-4873010 toimisto
rovala-opisto@rovala.fi

Päivitetty 21.08.2018.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Rovala-Opisto järjestää tutkinnosta Kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisalan.

Tutkintonimike on Kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja

Tutkinnon rakenne 180 osp

Uusien tutkinnon perusteiden mukaiset pakolliset tutkinnon osat ovat
(110 osaamispistettä):
- Suomalaisella viittomakielellä toimiminen (30 osp)
- Kommunikointikeinojen käyttö vuorovaikutuksen edistämisessä (20 osp)
- Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen (40 osp)
- Kommunikoinnissa tukea tarvitsevan oppilaan tai opiskelijan oppimisen edistäminen (20 osp) 

Lisäksi osaamisalaan kuuluu kolme kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamista syventävää ja laajentavaa valinnaista tutkinnon osaa
(35 osaamispistettä):
- Kommunikoinnissa tukea tarvitsevan aikuisen itsenäisen suoriutumisen ohjaaminen (20 osp)
- Ilmaisun ohjaaminen (20 osp)
- Kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen ohjaaminen (20 osp)

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (6 osp)
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp) 
- Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet (9 osp)

Tutkinnon e-perusteet

Katso tutkinnon perusteet (pdf-tiedosto)

Koulutukseen hakeutuminen 

Peruskoulun ja lukion päättäneet ja ilman tutkintoa olevat hakevat yhteishaussa  20.2.-13.3.2018 www.opintopolku.fi 
Pääsy- ja soveltuvuuskoe (maksuton) järjestetään kaikille yhteishaussa hakeneille 3.5.2018 klo 9.00-16.00.

Jos jäit kevään yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, voit hakeutua jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitokseen. Sähköinen haku. 

Pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään kaikille jatkuvan haun kautta hakeneille erikseen sovittavana ajankohtana. Arviointiajankohta ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti kolmen viikon kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, et voi hakea yhteishaussa.
Voit hakea jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitokseen. Sähköinen haku. 
Soveltuvuuden arviointi järjestetään kaikille jatkuvan haun kautta hakeneille erikseen sovittavana ajankohtana. Arviointiajankohta ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti kolmen viikon kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

Katso: Pääsy- ja soveltuvuuskokeen ja soveltuvuuden arvioinnin perusteet.

Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan ja asiakkaan turvallisuuden ja oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveystilansa vuoksi voisi toimia. 

https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-humanistisella-ja-kasvatusalalla/

https://www.oph.fi/download/190862_Tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_OPH-.pdf

Opiskelu ja kustannukset

Kaikille koulutuksen aloittaville opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, joka määrittää henkilökohtaisen opiskelupolun.  

Opetus ja tutkinnon suorittaminen on Kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon johtavassa koulutuksessa maksutonta. Opiskelija maksaa kuitenkin itse osan opiskelukustannuksista, esim. oppikirjat sekä omaan käyttöön tulevat opiskeluvälineet ja -tarvikkeet.

Päätoimisessa perustutkintokoulutuksessa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan sellaisina päivinä, joina opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa. Lisäksi kyseisinä päivinä opiston asuntolassa asuminen on maksutonta ja majoittuville kuuluu opiston tarjoama muu maksuton päivittäinen ruokailu.

Opintoihin voi hakea opintotukea. Oppilaitoksella on asuntola.

Lisätietoja

Sari Laatikainen, opettaja
040-7180085
sari.laatikainen@rovala.fi 

040-4873010 toimisto
rovala-opisto@rovala.fi

Päivitetty 21.08.2018.