Kielen voimalla tulevaisuuteen

Koulutuksen tavoitteena on järjestää säännöllistä, lyhytkestoista kielikoulutusta sekä varhaiskasvatuksen että oppilaitoksen oppimisympäristöissä. Koulutus tukee maahanmuuttajavanhempien työelämä- ja työnhaku- sekä suomen kielen taitoja. Koulutuksen sisällöt suunnitellaan osallistujien tavoitteiden mukaisesti sisältäen yksilö- sekä ryhmäohjausta. Keskeisiä sisältöjä ovat kieli- ja vuorovaikutustaidot, digitaidot, sosiaaliset ja yhteisölliset taidot, arjen sujuvuus sekä työelämän tilanteisiin liittyvät perustaidot.

Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ja osallistujille maksutonta. Se on tarkoitettu kotoutumisajan ylittäneille vanhemmille, jotka tarvitsevat tukea suomen kielen sekä työelämän perustaitojen vahvistamiseen päästäkseen työelämään. Koulutukseen voi osallistua 17.5-31.12.2021 välisenä aikana. TE-toimiston asiakkaiden on hyvä varmistaa opintojen aloittaminen omasta TE-toimistostaan.

Hanketta koordinoi Rovaniemen koulutuskuntayhtymä.

Hakuaika koulutukseen on 26.4.-31.5.2021 ja asiakkaat valitaan haastattelun kautta.

Katso koulutuksen esittelyvideo YouTubessa.

Lisätiedot

Työelämävalmentaja Anita Vizner
040 718 0465
anita.vizner@rovala.fi

OKM FI 2rivi logot

Päivitetty 17.05.2021.

Kielen voimalla tulevaisuuteen

Koulutuksen tavoitteena on järjestää säännöllistä, lyhytkestoista kielikoulutusta sekä varhaiskasvatuksen että oppilaitoksen oppimisympäristöissä. Koulutus tukee maahanmuuttajavanhempien työelämä- ja työnhaku- sekä suomen kielen taitoja. Koulutuksen sisällöt suunnitellaan osallistujien tavoitteiden mukaisesti sisältäen yksilö- sekä ryhmäohjausta. Keskeisiä sisältöjä ovat kieli- ja vuorovaikutustaidot, digitaidot, sosiaaliset ja yhteisölliset taidot, arjen sujuvuus sekä työelämän tilanteisiin liittyvät perustaidot.

Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ja osallistujille maksutonta. Se on tarkoitettu kotoutumisajan ylittäneille vanhemmille, jotka tarvitsevat tukea suomen kielen sekä työelämän perustaitojen vahvistamiseen päästäkseen työelämään. Koulutukseen voi osallistua 17.5-31.12.2021 välisenä aikana. TE-toimiston asiakkaiden on hyvä varmistaa opintojen aloittaminen omasta TE-toimistostaan.

Hanketta koordinoi Rovaniemen koulutuskuntayhtymä.

Hakuaika koulutukseen on 26.4.-31.5.2021 ja asiakkaat valitaan haastattelun kautta.

Katso koulutuksen esittelyvideo YouTubessa.

Lisätiedot

Työelämävalmentaja Anita Vizner
040 718 0465
anita.vizner@rovala.fi

OKM FI 2rivi logot

Päivitetty 17.05.2021.