#Kohti unelmia

Syyskuussa 2018 Rovala-Opistossa käynnistyy #Kohti unelmia – koulutus (22 ov) suunnattuna maahanmuuttajanuorille. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti alle 20-vuotiaat peruskoulun tai perusopetuksen lisäopetuksen päättäneet, päättämisvaiheessa olevat tai oppivelvollisuusiän ylittäneet henkilöitä, joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa. Koulutukseen voidaan valita myös 20-29 vuotiaita vailla toisen asteen koulutusta olevia maahanmuuttajanuoria. Maahanmuuttajanuorilla tarkoitetaan Suomeen muuttaneita ulkomaalaisia henkilöitä, joilla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Turvapaikanhakijanuoret eivät kuulu tähän kohderyhmään.

Koulutus on vapaatavoitteista tutkintoon johtamatonta opiskelijalle maksutonta koulutusta. Koulutukseen sisältyy lounas.

Koulutuksen kesto 10.9.2018-5.4.2019

Opintojen sisältö 

 • ohjaus
 • orientoivat opinnot ja yhteisöllisyysopinnot
 • kieliopinnot (suomi ja englanti)
 • yleissivistävät osiot (matematiikka, biologia ja maantieto, liikunta ja terveystieto, historia, arkielämän taidot)
 • työelämä- ja yhteiskuntataidot
 • henkilökohtaistetut aktivoivat opinnot

Opintoihin sisältyy myös koulutukseen ja/tai työelämään tutustumista /työpajatoimintaa.

Hakeminen

Hakuprosessiin kuuluu haastattelu ja kielitestaus.  Haastatteluajasta tulee henkilökohtainen kutsu. 
Sähköinen haku   

Lisätiedot

Paula Frantti-Niemelä, koulutusjohtaja
040-352 6547
paula.frantti-niemela@rovala.fi

040-4873010 toimisto
rovala-opisto@rovala.fi 

Päivitetty 25.01.2019.

#Kohti unelmia

Syyskuussa 2018 Rovala-Opistossa käynnistyy #Kohti unelmia – koulutus (22 ov) suunnattuna maahanmuuttajanuorille. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti alle 20-vuotiaat peruskoulun tai perusopetuksen lisäopetuksen päättäneet, päättämisvaiheessa olevat tai oppivelvollisuusiän ylittäneet henkilöitä, joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa. Koulutukseen voidaan valita myös 20-29 vuotiaita vailla toisen asteen koulutusta olevia maahanmuuttajanuoria. Maahanmuuttajanuorilla tarkoitetaan Suomeen muuttaneita ulkomaalaisia henkilöitä, joilla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Turvapaikanhakijanuoret eivät kuulu tähän kohderyhmään.

Koulutus on vapaatavoitteista tutkintoon johtamatonta opiskelijalle maksutonta koulutusta. Koulutukseen sisältyy lounas.

Koulutuksen kesto 10.9.2018-5.4.2019

Opintojen sisältö 

 • ohjaus
 • orientoivat opinnot ja yhteisöllisyysopinnot
 • kieliopinnot (suomi ja englanti)
 • yleissivistävät osiot (matematiikka, biologia ja maantieto, liikunta ja terveystieto, historia, arkielämän taidot)
 • työelämä- ja yhteiskuntataidot
 • henkilökohtaistetut aktivoivat opinnot

Opintoihin sisältyy myös koulutukseen ja/tai työelämään tutustumista /työpajatoimintaa.

Hakeminen

Hakuprosessiin kuuluu haastattelu ja kielitestaus.  Haastatteluajasta tulee henkilökohtainen kutsu. 
Sähköinen haku   

Lisätiedot

Paula Frantti-Niemelä, koulutusjohtaja
040-352 6547
paula.frantti-niemela@rovala.fi

040-4873010 toimisto
rovala-opisto@rovala.fi 

Päivitetty 25.01.2019.