Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Ammattitutkinnon suorittanut  toimii erilaisissa kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan toimintaympäristöissä tukien, ohjaten ja avustaen eri-ikäisiä ja kulttuuritaustaltaan erilaisia ihmisiä. Toimintaympäristöjä ovat muun muassa päivähoito, esiopetus, peruskoulu, erityiskoulu, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä toinen aste.

Tutkintokoulutus etenee tutkinnon osittain ja kaikki tutkintoon kuuluvat tutkinnon osat ammatillisen osaamisen hankkimiseksi järjestetään vuoden aikana. Opiskelija hankkii osaamista oppilaitoksessa ja työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Tutkinto suoritetaan osoittamalla osaaminen aidoissa työympäristöissä järjestettävissä näytöissä tutkinnon osittain. Kaikkien opiskelijoiden kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma.

Tutkintokoulutuksen laajuus on 42 opintoviikkoa. Tutkintokoulutus järjestetään 1.8.2018-30.6.2019 välisenä aikana.

Tutkinnon osat:

Pakolliset tutkinnon osat

  • ammatissa toimiminen
  • kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen
  • oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen
  • erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen

Tutkinto suoritetaan tutkinnon osa kerrallaan. Tutkinto on valmis, kun kaikki pakolliset tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.

ePerusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/216546/naytto/tiedot

Hakeminen, kustannukset

Koulutukseen on jatkuva haku. Sähköinen haku

Koulutukseen hakeutumisessa noudatetaan SORA säädöksiä ja määräyksiä sekä  tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia.
Terveydentilavaatimukset löytyvät osoitteesta: http://www.oph.fi/download/167909_Maarays_28_011_2015.pdf

Tutkinnon hinta valmistavassa koulutuksessa 484€ /vuosi
(tutkinnon voi maksaa kahdessa erässä)

Ilman valmistavaa koulutusta järjestettäviin tutkintotilaisuuksiin osallistumisesta perittävät maksut:
Ammatissa toimiminen 360€
Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen 360€
Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen 360€
Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen 360€

Opintoihin voi hakea opintotukea. 

Lisätietoja

Sari Laatikainen, koulutuksen vastaava opettaja
040-7180085
sari.laatikainen@rovala.fi 

Henna Poikajärvi, vararehtori
040-3582388
henna.poikajarvi@rovala.fi

040-4873010 tsto
rovala-opisto@rovala.fi

Päivitetty 16.02.2018.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Ammattitutkinnon suorittanut  toimii erilaisissa kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan toimintaympäristöissä tukien, ohjaten ja avustaen eri-ikäisiä ja kulttuuritaustaltaan erilaisia ihmisiä. Toimintaympäristöjä ovat muun muassa päivähoito, esiopetus, peruskoulu, erityiskoulu, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä toinen aste.

Tutkintokoulutus etenee tutkinnon osittain ja kaikki tutkintoon kuuluvat tutkinnon osat ammatillisen osaamisen hankkimiseksi järjestetään vuoden aikana. Opiskelija hankkii osaamista oppilaitoksessa ja työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Tutkinto suoritetaan osoittamalla osaaminen aidoissa työympäristöissä järjestettävissä näytöissä tutkinnon osittain. Kaikkien opiskelijoiden kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma.

Tutkintokoulutuksen laajuus on 42 opintoviikkoa. Tutkintokoulutus järjestetään 1.8.2018-30.6.2019 välisenä aikana.

Tutkinnon osat:

Pakolliset tutkinnon osat

  • ammatissa toimiminen
  • kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen
  • oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen
  • erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen

Tutkinto suoritetaan tutkinnon osa kerrallaan. Tutkinto on valmis, kun kaikki pakolliset tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.

ePerusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/216546/naytto/tiedot

Hakeminen, kustannukset

Koulutukseen on jatkuva haku. Sähköinen haku

Koulutukseen hakeutumisessa noudatetaan SORA säädöksiä ja määräyksiä sekä  tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia.
Terveydentilavaatimukset löytyvät osoitteesta: http://www.oph.fi/download/167909_Maarays_28_011_2015.pdf

Tutkinnon hinta valmistavassa koulutuksessa 484€ /vuosi
(tutkinnon voi maksaa kahdessa erässä)

Ilman valmistavaa koulutusta järjestettäviin tutkintotilaisuuksiin osallistumisesta perittävät maksut:
Ammatissa toimiminen 360€
Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen 360€
Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen 360€
Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen 360€

Opintoihin voi hakea opintotukea. 

Lisätietoja

Sari Laatikainen, koulutuksen vastaava opettaja
040-7180085
sari.laatikainen@rovala.fi 

Henna Poikajärvi, vararehtori
040-3582388
henna.poikajarvi@rovala.fi

040-4873010 tsto
rovala-opisto@rovala.fi

Päivitetty 16.02.2018.