Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Ammattitutkinnon suorittanut  toimii erilaisissa kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan toimintaympäristöissä tukien, ohjaten ja avustaen eri-ikäisiä ja kulttuuritaustaltaan erilaisia ihmisiä. Toimintaympäristöjä ovat: päivähoito, esiopetus, peruskoulu, erityiskoulu, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä toinen aste.

Valmistava koulutus (1 v) sisältää teoriaopinnot ja työssäoppimisjaksot. Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työympäristöissä järjestettävissä tutkintotilaisuuksissa. Tutkinnon suorittajan kanssa laaditaan henkilökohtaistamisen suunnitelma, jossa tunnistetaan ja tunnistetaan tutkinnon suorittajan aikaisemmin hankkima osaaminen ja arvioidaan koulutuksen tarve ammattitaidon hankkimiseksi tai ohjataan suoraan tutkintotilaisuuksiin.

Valmistavan koulutuksen laajuus on 42 opintoviikkoa,  kesto 16.8.2017 - 25.5.2018.

Tutkinnon osat:

Pakolliset tutkinnon osat

  • ammatissa toimiminen
  • kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen
  • oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen
  • erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen

Tutkinto suoritetaan tutkinnon osa kerrallaan. Tutkinto on valmis, kun kaikki pakolliset tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.

Hakeminen, kustannukset

Pääsyvaatimuksena on vähintään 20 vuoden ikä ja peruskoulun oppimäärän suorittaminen. Työkokemus katsotaan eduksi.

1) Hakemukset 28.4.2017 mennessä, hakeutumistilaisuus 3.5.2017

2) Hakemukset 28.7.2017 mennessä, hakeutumistilaisuus 3.8.2017

Sähköinen haku

Koulutukseen hakeutumisessa noudatetaan SORA säädöksiä ja määräyksiä sekä  tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia.
Terveydentilavaatimukset löytyvät osoitteesta: http://www.oph.fi/download/167909_Maarays_28_011_2015.pdf

Opintomaksu 254 €/lukukausi, näyttötutkintomaksu 58 €.
Suoraan tutkintotilaisuuksiin etenevien hinnat opistolta.

Opintoihin voi hakea toisen asteen opintotukea. 

Lisätietoja

Rovala-Opisto
Rovala 5
96100 ROVANIEMI
puh. 040-4873010 tsto
puh. 040-3526512 koulutuksesta vastaava opettaja
fax (016) 312 870
e-mail: rovala-opisto@rovala.fi

Päivitetty 27.06.2017.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Ammattitutkinnon suorittanut  toimii erilaisissa kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan toimintaympäristöissä tukien, ohjaten ja avustaen eri-ikäisiä ja kulttuuritaustaltaan erilaisia ihmisiä. Toimintaympäristöjä ovat: päivähoito, esiopetus, peruskoulu, erityiskoulu, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä toinen aste.

Valmistava koulutus (1 v) sisältää teoriaopinnot ja työssäoppimisjaksot. Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työympäristöissä järjestettävissä tutkintotilaisuuksissa. Tutkinnon suorittajan kanssa laaditaan henkilökohtaistamisen suunnitelma, jossa tunnistetaan ja tunnistetaan tutkinnon suorittajan aikaisemmin hankkima osaaminen ja arvioidaan koulutuksen tarve ammattitaidon hankkimiseksi tai ohjataan suoraan tutkintotilaisuuksiin.

Valmistavan koulutuksen laajuus on 42 opintoviikkoa,  kesto 16.8.2017 - 25.5.2018.

Tutkinnon osat:

Pakolliset tutkinnon osat

  • ammatissa toimiminen
  • kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen
  • oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen
  • erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen

Tutkinto suoritetaan tutkinnon osa kerrallaan. Tutkinto on valmis, kun kaikki pakolliset tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.

Hakeminen, kustannukset

Pääsyvaatimuksena on vähintään 20 vuoden ikä ja peruskoulun oppimäärän suorittaminen. Työkokemus katsotaan eduksi.

1) Hakemukset 28.4.2017 mennessä, hakeutumistilaisuus 3.5.2017

2) Hakemukset 28.7.2017 mennessä, hakeutumistilaisuus 3.8.2017

Sähköinen haku

Koulutukseen hakeutumisessa noudatetaan SORA säädöksiä ja määräyksiä sekä  tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia.
Terveydentilavaatimukset löytyvät osoitteesta: http://www.oph.fi/download/167909_Maarays_28_011_2015.pdf

Opintomaksu 254 €/lukukausi, näyttötutkintomaksu 58 €.
Suoraan tutkintotilaisuuksiin etenevien hinnat opistolta.

Opintoihin voi hakea toisen asteen opintotukea. 

Lisätietoja

Rovala-Opisto
Rovala 5
96100 ROVANIEMI
puh. 040-4873010 tsto
puh. 040-3526512 koulutuksesta vastaava opettaja
fax (016) 312 870
e-mail: rovala-opisto@rovala.fi

Päivitetty 27.06.2017.