AIMO-materiaali

Aimon itsearviointiosioon on koottu työkaluja oppimisen, kielitaidon ja työharjoittelujen itsearviointia varten. Tehtävien avulla opiskelija voi arvioida omaa osaamistaan ja edistymistään.  Kaikkia lomakkeita ei tarvitse käyttää. Esimerkiksi suomen kielen osaamista voi arvioida neljällä eri tasolla. Opiskelija ja ohjaaja voivat yhdessä valita tilanteeseen sopivan lomakkeen.

Päivitetty 26.06.2015.