Opistovuosi oppivelvollisille kansanopistoissa, Musavuosi

Koulutuksessa edistetään opiskelijan omaehtoista oppimista sekä vahvistetaan opiskelijan elämänhallintataitoja ja valmennetaan häntä jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Koulutuksen tavoitteena on varmistaa, että kansanopiston oppivelvollisuuskoulutuksen suorittaneella nuorella on valmiudet siirtyä toisen asteen opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen sekä myöhemmin etsiä polkunsa työelämään.

Koulutuksen kohderyhmää ovat erityisesti nuoret, jotka haluavat selkiyttää tulevaisuudensuunnitelmiaan sekä parantaa perustaitojaan ja opiskeluvalmiuksiaan; ovat kiinnostuneita opiston tarjoamista suuntautumisopinnoista ja suunnittelevat alalle hakeutumista; tarvitsevat tukea ja hyötyvät yhteisöllisyydestä, henkilökohtaisesta tuesta ja uudenlaisesta oppimisympäristöstä.

Koulutuksen kesto 15.8.2022-12.5.2023

Koulutuksen laajuus 53 op. Koulutus on maksuton.

Musavuoden yleisiin tavoitteisiin pyrkivät opintokokonaisuudet ja laajuus:

 • Arjen taidot ja elämänhallinta 4 op
 • Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot 4 op
 • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot 4 op
 • Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot 4 op
 • Aktiivinen kansalaisuus 4 op
 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot 4 op

Suuntautumisopinnot Musalinjan opintoja 29 op

Katso suuntautumisvaihtoehtoja Musalinjan esittelystä.

Hakeminen

Opistovuosi oppivelvollisille kansanopistoissa, Musavuosi voi hakea jatkuvan haun kautta. Kysy lisätietoja linjan vastaavalta opettajalta. Sähköinen haku 

Lisätiedot

Opettaja Vesa Norvanto 040-5475291
vesa.norvanto@rovala.fi

040-4873010 toimisto
rovala-opisto@rovala.fi

 

 

Päivitetty 11.04.2022.

Opistovuosi oppivelvollisille kansanopistoissa, Musavuosi

Koulutuksessa edistetään opiskelijan omaehtoista oppimista sekä vahvistetaan opiskelijan elämänhallintataitoja ja valmennetaan häntä jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Koulutuksen tavoitteena on varmistaa, että kansanopiston oppivelvollisuuskoulutuksen suorittaneella nuorella on valmiudet siirtyä toisen asteen opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen sekä myöhemmin etsiä polkunsa työelämään.

Koulutuksen kohderyhmää ovat erityisesti nuoret, jotka haluavat selkiyttää tulevaisuudensuunnitelmiaan sekä parantaa perustaitojaan ja opiskeluvalmiuksiaan; ovat kiinnostuneita opiston tarjoamista suuntautumisopinnoista ja suunnittelevat alalle hakeutumista; tarvitsevat tukea ja hyötyvät yhteisöllisyydestä, henkilökohtaisesta tuesta ja uudenlaisesta oppimisympäristöstä.

Koulutuksen kesto 15.8.2022-12.5.2023

Koulutuksen laajuus 53 op. Koulutus on maksuton.

Musavuoden yleisiin tavoitteisiin pyrkivät opintokokonaisuudet ja laajuus:

 • Arjen taidot ja elämänhallinta 4 op
 • Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot 4 op
 • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot 4 op
 • Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot 4 op
 • Aktiivinen kansalaisuus 4 op
 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot 4 op

Suuntautumisopinnot Musalinjan opintoja 29 op

Katso suuntautumisvaihtoehtoja Musalinjan esittelystä.

Hakeminen

Opistovuosi oppivelvollisille kansanopistoissa, Musavuosi voi hakea jatkuvan haun kautta. Kysy lisätietoja linjan vastaavalta opettajalta. Sähköinen haku 

Lisätiedot

Opettaja Vesa Norvanto 040-5475291
vesa.norvanto@rovala.fi

040-4873010 toimisto
rovala-opisto@rovala.fi

 

 

Päivitetty 11.04.2022.