Oikeustieteen linja

Oikeustieteen linjalla Rovala-Opistossa voit suorittaa Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisia perus- ja aineopintoja yhteensä 45 op ja käyttää välivuotesi parhaalla mahdollisella tavalla hyödyksesi!

Linjalla tapahtuvassa lähiopetuksessa opetetaan opinnoissa menestymisen kannalta välttämättömiä taitoja kuten vastaustekniikkaa ja oikeustapausvastaamista sekä tehdään monipuolisesti erilaisia harjoituksia ja aineistotehtäviä. Linjalla perehdytään perusteellisesti tenttivaatimusten mukaiseen kirjallisuuteen sekä sovellettaviin lakeihin, lainvalmisteluaineistoihin ja oikeuskäytäntöön. Vuoden aikana saat erinomaiset valmiudet tulevan kevään valintakokeita varten. Nyt Sinulla on mahdollisuus hakeutua myös avoimen väylän kautta Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekuntaan, kun olet suorittanut 45 op edestä oikeustieteen opintoja! (tarkemmat hakuohjeet yliopiston sivuilta)

Opetus on päiväopetusta ja se oikeuttaa opintoetuuteen. Linjaopintojen lisäksi Sinulla on mahdollisuus suorittaa opinnot itsenäisesti avoimen yliopiston opiskelijana osallistumalla vain luennoille ja harjoituksiin sekä suorittamalla tentin. Avoimen kurssit ovat loistava mahdollisuus hankkia täydennyskoulutusta oman alan lainsäädännöstä. Lisätietoja kts. alla.


OPINTOTARJONTA:

• Juridiikan perusteet 5 op, luennot 10h
• Varallisuusoikeus 8 op, luennot ja harjoitukset 27h
• Valtiosääntöoikeus 4 op, luennot 12h
• Vakuus- ja insolvenssioikeus 10 op, luennot ja harjoitukset 24h
• Hallinto-oikeus ja oikeusinformatiikka 10 op, luennot ja harjoitukset 32h
• Ympäristöoikeus 4 op, luennot ja harjoitukset 12h
• Työoikeus 4 op, luennot 15h


Aloita juristin opintosi nyt!

Kommentit4

Linjaopiskelu

Opetus tapahtuu arkipäivisin ja toteutetaan lähiopetuksena, jotta jokainen opiskelija saisi mahdollisimman tehokasta ja henkilökohtaista ohjausta luku- ja vastaustekniikan kehittämiseen. Päiväopetuksessa opetetaan myös tentissä vaadittavaa teoriaa, tehdään monipuolisia harjoituksia ja sovelletaan juridiikassa hyödyllisiä oppimismenetelmiä. Suoritetut ja hyväksytyt avoimen yliopiston opinnot (luennot ja tentit) voidaan myöhemmin liittää osaksi yliopisto-opintoja eikä niitä tarvitse suorittaa uudelleen.

Toukokuun ajan linjalla opiskellaan tehokurssina valintakoeaineistona oleva materiaali harjoituksineen.

Koulutuksen kesto 23.8.2021 - 13.5.2022 (32 ov)

Hakeminen

Pääsyvaatimuksena ylioppilastutkinto tai vähintään opistoasteen tutkinto tai vastaavat ammattikorkeakouluopinnot.
Linjalle voi hakea jatkuvan haun kautta. Kysy lisätietoja linjan opettajalta. Sähköinen haku.

Kustannukset

99 €/vko sisältää opetuksen, lounaan ja kahvin
Vuoden sisältö on yhteensä 32 opintoviikkoa.

Linjan opintomaksun lisäksi oikeustieteen tiedekunnan luento-opetuksista, tenteistä tarkistuksineen sekä opintorekisterikirjauksista veloitetaan aineopintojaksoittain opintomaksut:
Juridiikan perusteet 99 €, valtiosääntöoikeus 100 €, varallisuusoikeus 190 €, ympäristöoikeus 80 €, työoikeus 120 € ja hallinto-oikeus 220 € ja esinevakuus- ja insolvenssioikeus 190 €. Pelkkä tentti 58 €.

Kysy opettajalta vapaita paikkoja. Opintoihin voi hakea opintotukea.

Avoimen yliopiston oikeustieteen kurssit 2020-2021

Sinulla on mahdollisuus suorittaa oikeustieteiden tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisia perus- ja aineopintoja avoimen yliopiston opiskelijana. Perus- ja aineopintoihin kuuluu luento-opetusta sekä harjoituksia, joiden suorittamisen jälkeen opiskelet ja valmistaudut itsenäisesti tenttiin. Luennot, harjoitukset ja tentit suoritetaan Rovala-Opistossa. 

Lukuvuoden 2021-2022 kurssiaikataulut selviävät viimeistään elokuussa 2021. 

Ilmoittaudu tästä avoimen yliopiston kursseille tai vain pelkkään tenttiin.

Syksyllä 2020 alkavat opintojaksot:

 • Juridiikan perusteet 5op, 99 €, luennot 10h ONPOOL1, perusluennot 14.9. ja 15.9. klo 9-14. Luennot ovat verkkoluentoja, joihin voi osallistua opettajalta saatavan linkin kautta. Luennot 10h ONPOOL1
 • Varallisuusoikeus 8op,190 €, luennot ja harjoitukset 27h ONPOOL2,
  Luennot: Sopimusoikeuden perusteet 16.-18.9. klo 9-12
  Esineoikeuden perusteet 21.-23.9. klo 9-12
  Sivullissuojaoikeuden luennot 7.10. klo 12-18 ja 8.10. klo 8-11
  Tentti 18.11.2020 klo 9, uusinta 7.1.2021 klo 9
 • Valtiosääntöoikeus 4op, 100 €, luennot 12h ONPOOL32, 
  luennot 28.-29.9.2020 klo 9-15, Rovala-Opisto, auditorio, 2 kerros
  Tentti 9.10.2020 klo 9
 • Työoikeus, 120 €, luennot 15h, ma-pe 9.-13.112020 klo 16-20. Luennot ovat etäluentoja. 
  Tentti 21.12.2020 klo 9.
  Uusintatentti huhtikuussa 2021

Pelkkä tentti on 58 €.

Keväällä 2021 alkavat opintojaksot:

 • Ympäristöoikeus 4op, 80 €, luennot ja harjoitukset 12 h: 12.4 – 16.4.2021 klo 9-14  ONPOOL101. Tentti suoritetaan erikseen annettavalla tehtävällä.
 • Hallinto-oikeus ja oikeusinformatiikka 10op, 220 €, luennot ja harjoitukset 32h   ONPOOL5
   Luentoaikataulut:
   viikko 49 ke 2.12. klo 16-20 (luennot)
   viikko 49 to 3.12. klo 16-20 (luennot)
   viikko 50 ke 9.12. klo 16-20 (luennot)
   viikko 50 to 10.12. klo 16-20 (oikeustapausopetus avaus)
   viikko 3 ke 20.1. klo 16-19 (oikeustapausharjoituksia)
   viikko 3 to 21.1. klo 16-19 (oikeustapausharjoituksia)
   Professori Kirsi Kuusikko 
   Oikeusinformatiikan luennot: OTT Juhana Riekkinen, to 21.1.2021 ja ma-ti   25.-26.1.2021. 
 • Vakuus- ja insolvenssioikeus 10op, 190 € luennot ja harjoitukset 24h ONPOOL4, 
  Luentoaikataulu:
  ONPOOL41 Luotto ja yhteiskunta, 6h 15.2.2021 klo 9-15
  ONPOOL43 Ajankohtaista insolvenssioikeutta ja oikeustapausharjoituksien tehtävänjako, 4h 16.2. klo 9-13
  ONPOOL44, Takaisinsaanti 4h 18.2. 8-12
  ONPOOL43 Kansainvälistä insolvenssioikeutta, 4h 2.3. 9-13
  ONPOOL44 Oikeustapausharjoitusten purku, 6h 3.3. klo 9-15
  ONPOOL42 Kirjallisuustentti 24.3.

Pelkkä tentti on 58 €.

 

Lisätiedot

Opettajat:

Eevi Väkevä, Oikeustieteen opettaja
040 719 2267
eevi.vakeva@rovala.fi

Sanna Luoma, varatuomari, Oikeustieteen linjan vastaava opettaja, (toimivapaalla)
040 833 7957
sanna.luoma@rovala.fi

040-4873010 toimisto
rovala-opisto@rovala.fi 

Päivitetty 01.04.2021.

Oikeustieteen linja

Oikeustieteen linjalla Rovala-Opistossa voit suorittaa Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisia perus- ja aineopintoja yhteensä 45 op ja käyttää välivuotesi parhaalla mahdollisella tavalla hyödyksesi!

Linjalla tapahtuvassa lähiopetuksessa opetetaan opinnoissa menestymisen kannalta välttämättömiä taitoja kuten vastaustekniikkaa ja oikeustapausvastaamista sekä tehdään monipuolisesti erilaisia harjoituksia ja aineistotehtäviä. Linjalla perehdytään perusteellisesti tenttivaatimusten mukaiseen kirjallisuuteen sekä sovellettaviin lakeihin, lainvalmisteluaineistoihin ja oikeuskäytäntöön. Vuoden aikana saat erinomaiset valmiudet tulevan kevään valintakokeita varten. Nyt Sinulla on mahdollisuus hakeutua myös avoimen väylän kautta Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekuntaan, kun olet suorittanut 45 op edestä oikeustieteen opintoja! (tarkemmat hakuohjeet yliopiston sivuilta)

Opetus on päiväopetusta ja se oikeuttaa opintoetuuteen. Linjaopintojen lisäksi Sinulla on mahdollisuus suorittaa opinnot itsenäisesti avoimen yliopiston opiskelijana osallistumalla vain luennoille ja harjoituksiin sekä suorittamalla tentin. Avoimen kurssit ovat loistava mahdollisuus hankkia täydennyskoulutusta oman alan lainsäädännöstä. Lisätietoja kts. alla.


OPINTOTARJONTA:

• Juridiikan perusteet 5 op, luennot 10h
• Varallisuusoikeus 8 op, luennot ja harjoitukset 27h
• Valtiosääntöoikeus 4 op, luennot 12h
• Vakuus- ja insolvenssioikeus 10 op, luennot ja harjoitukset 24h
• Hallinto-oikeus ja oikeusinformatiikka 10 op, luennot ja harjoitukset 32h
• Ympäristöoikeus 4 op, luennot ja harjoitukset 12h
• Työoikeus 4 op, luennot 15h


Aloita juristin opintosi nyt!

Kommentit4

Linjaopiskelu

Opetus tapahtuu arkipäivisin ja toteutetaan lähiopetuksena, jotta jokainen opiskelija saisi mahdollisimman tehokasta ja henkilökohtaista ohjausta luku- ja vastaustekniikan kehittämiseen. Päiväopetuksessa opetetaan myös tentissä vaadittavaa teoriaa, tehdään monipuolisia harjoituksia ja sovelletaan juridiikassa hyödyllisiä oppimismenetelmiä. Suoritetut ja hyväksytyt avoimen yliopiston opinnot (luennot ja tentit) voidaan myöhemmin liittää osaksi yliopisto-opintoja eikä niitä tarvitse suorittaa uudelleen.

Toukokuun ajan linjalla opiskellaan tehokurssina valintakoeaineistona oleva materiaali harjoituksineen.

Koulutuksen kesto 23.8.2021 - 13.5.2022 (32 ov)

Hakeminen

Pääsyvaatimuksena ylioppilastutkinto tai vähintään opistoasteen tutkinto tai vastaavat ammattikorkeakouluopinnot.
Linjalle voi hakea jatkuvan haun kautta. Kysy lisätietoja linjan opettajalta. Sähköinen haku.

Kustannukset

99 €/vko sisältää opetuksen, lounaan ja kahvin
Vuoden sisältö on yhteensä 32 opintoviikkoa.

Linjan opintomaksun lisäksi oikeustieteen tiedekunnan luento-opetuksista, tenteistä tarkistuksineen sekä opintorekisterikirjauksista veloitetaan aineopintojaksoittain opintomaksut:
Juridiikan perusteet 99 €, valtiosääntöoikeus 100 €, varallisuusoikeus 190 €, ympäristöoikeus 80 €, työoikeus 120 € ja hallinto-oikeus 220 € ja esinevakuus- ja insolvenssioikeus 190 €. Pelkkä tentti 58 €.

Kysy opettajalta vapaita paikkoja. Opintoihin voi hakea opintotukea.

Avoimen yliopiston oikeustieteen kurssit 2020-2021

Sinulla on mahdollisuus suorittaa oikeustieteiden tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisia perus- ja aineopintoja avoimen yliopiston opiskelijana. Perus- ja aineopintoihin kuuluu luento-opetusta sekä harjoituksia, joiden suorittamisen jälkeen opiskelet ja valmistaudut itsenäisesti tenttiin. Luennot, harjoitukset ja tentit suoritetaan Rovala-Opistossa. 

Lukuvuoden 2021-2022 kurssiaikataulut selviävät viimeistään elokuussa 2021. 

Ilmoittaudu tästä avoimen yliopiston kursseille tai vain pelkkään tenttiin.

Syksyllä 2020 alkavat opintojaksot:

 • Juridiikan perusteet 5op, 99 €, luennot 10h ONPOOL1, perusluennot 14.9. ja 15.9. klo 9-14. Luennot ovat verkkoluentoja, joihin voi osallistua opettajalta saatavan linkin kautta. Luennot 10h ONPOOL1
 • Varallisuusoikeus 8op,190 €, luennot ja harjoitukset 27h ONPOOL2,
  Luennot: Sopimusoikeuden perusteet 16.-18.9. klo 9-12
  Esineoikeuden perusteet 21.-23.9. klo 9-12
  Sivullissuojaoikeuden luennot 7.10. klo 12-18 ja 8.10. klo 8-11
  Tentti 18.11.2020 klo 9, uusinta 7.1.2021 klo 9
 • Valtiosääntöoikeus 4op, 100 €, luennot 12h ONPOOL32, 
  luennot 28.-29.9.2020 klo 9-15, Rovala-Opisto, auditorio, 2 kerros
  Tentti 9.10.2020 klo 9
 • Työoikeus, 120 €, luennot 15h, ma-pe 9.-13.112020 klo 16-20. Luennot ovat etäluentoja. 
  Tentti 21.12.2020 klo 9.
  Uusintatentti huhtikuussa 2021

Pelkkä tentti on 58 €.

Keväällä 2021 alkavat opintojaksot:

 • Ympäristöoikeus 4op, 80 €, luennot ja harjoitukset 12 h: 12.4 – 16.4.2021 klo 9-14  ONPOOL101. Tentti suoritetaan erikseen annettavalla tehtävällä.
 • Hallinto-oikeus ja oikeusinformatiikka 10op, 220 €, luennot ja harjoitukset 32h   ONPOOL5
   Luentoaikataulut:
   viikko 49 ke 2.12. klo 16-20 (luennot)
   viikko 49 to 3.12. klo 16-20 (luennot)
   viikko 50 ke 9.12. klo 16-20 (luennot)
   viikko 50 to 10.12. klo 16-20 (oikeustapausopetus avaus)
   viikko 3 ke 20.1. klo 16-19 (oikeustapausharjoituksia)
   viikko 3 to 21.1. klo 16-19 (oikeustapausharjoituksia)
   Professori Kirsi Kuusikko 
   Oikeusinformatiikan luennot: OTT Juhana Riekkinen, to 21.1.2021 ja ma-ti   25.-26.1.2021. 
 • Vakuus- ja insolvenssioikeus 10op, 190 € luennot ja harjoitukset 24h ONPOOL4, 
  Luentoaikataulu:
  ONPOOL41 Luotto ja yhteiskunta, 6h 15.2.2021 klo 9-15
  ONPOOL43 Ajankohtaista insolvenssioikeutta ja oikeustapausharjoituksien tehtävänjako, 4h 16.2. klo 9-13
  ONPOOL44, Takaisinsaanti 4h 18.2. 8-12
  ONPOOL43 Kansainvälistä insolvenssioikeutta, 4h 2.3. 9-13
  ONPOOL44 Oikeustapausharjoitusten purku, 6h 3.3. klo 9-15
  ONPOOL42 Kirjallisuustentti 24.3.

Pelkkä tentti on 58 €.

 

Lisätiedot

Opettajat:

Eevi Väkevä, Oikeustieteen opettaja
040 719 2267
eevi.vakeva@rovala.fi

Sanna Luoma, varatuomari, Oikeustieteen linjan vastaava opettaja, (toimivapaalla)
040 833 7957
sanna.luoma@rovala.fi

040-4873010 toimisto
rovala-opisto@rovala.fi 

Päivitetty 01.04.2021.