Projektit ja hankkeet

Parvessa parempi 2

Rovala-Opisto on kumppanina, Osaamisperusteisuuden edistäminen ja jakaminen – Yhteisöllisyys, hyvinvointi ja osallisuuden edistäminen, Parvessa parempi 2 hankkeessa. Hankkeen toteutus 1.2.2018-31.12.2019. Hanketta koordinoi Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Hanke painottuu ammatillisen koulutuksen reformin mukanaan tuomiin muutoksiin ja painopistealueisiin. Ammatillisen koulutuksen reformin ja henkilökohtaistamisen kehittymisen sekä jatkuvan haun myötä yksilölliset opintopolut ja osaamisen huomioiminen tutkintokoulutuksissa painottuvat entisestään hyvin merkittävästi.

Jotta opiskelija ei jää yksin hakeutumisvaiheen jälkeen opintopolun alussa, aikana tai lopussa sekä osaamisen hankkimisen aikana, on kiinnitettävä entistä enemmän huomioita myös yhteisöllisyyden ja ryhmäytymisen tukemiseen.

Hankkeen painopistealueena on yhteisöllisyyden ja opiskeluhyvinvoinnin tukeminen. Yhteisöllisen ja osallistavan työn konkretisointi. Ryhmäytymistä ja osallisuutta tukevien toimintamallien pilotointi yksilöllisiin opintopolkuihin ja joustavaan sisäänottoon liittyen. Rovala-Opisto tukee yhteisöllisyyttä ja ryhmäytymistä sen internaattipedagogisen ja yhteisöllisyyteen perustuvan toiminnan kautta. Internaattiasuminen asuntolassa ja opiskelijakuntatoiminta sisältyy myös tähän yhteisöllisyyden tukemiseen. Yhteisöllisyyden ja ryhmäytymisen tukemiseksi suunnitellaan, toteutetaan ja kehitetään yhteisöllisiä tapahtumia ja vahvistetaan oppilaitoksen yhteisöllistä toimintaympäristöä –ja kulttuuria osallistamalla ja ryhmäyttämällä monikulttuurisia ja eri koulutuksissa opiskelevia opiskelijoita ohjaus –ja kasvatusalan opiskelijoiden kanssa. Työpaikkaohjaajien yhteisöllisyysosaamista vahvistetaan. Opiskelijat osallistuvat yhteisöllisen toimintaympäristön ja kulttuurin kehittämiseen.  

Laatusampo 5 - laatua ammatilliseen koulutukseen pohjoisessa

Rovala-Opisto on kumppanina, Ammatillisen peruskoulutuksen ja lisäkoulutuksen laadun kehittäminen, Laatusampo 5 hankkeessa. Hankkeen toteutus 13.12.2017-31.12.2018. Hanketta koordinoi Oulun seudun koulutuskuntayhtymä.  Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Hanke on jatkoa Laatusampo 4 hankkeeseen, jossa Rovala-Opisto on ollut myös hankekumppanina. Ammatillisen koulutuksen reformin ja uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön myötä laadun jatkuva arviointi ja kehittäminen painottuvat entisestään hyvin merkittävästi.

Hankkeella tuetaan Rovala-Opiston toimintajärjestelmän/ laadunhallintajärjestelmän kehittämistä reformin tavoitteiden suuntaisesti, toimintaprosessien itsearviointiin valmistautumista ja Lean-ajattelun sekä tutkintoprosessin kehittämistä. Hanke tukee laatukulttuurin arviointia ja kehittämistä opistossa. Hankkeessa arvioidaan ja kehitetään laatukulttuuria Q-KULT -työkalulla.

Lisäksi hanke tukee kasvatus –ja ohjausalan työpaikoilla järjestettävän koulutuksen laadunhallinnan menetelmien kehittämisen aloittamista Rovala-Opiston työelämän yhteistyöverkostojen osalta.

 

TVT - taitava vapaan sivistystyön toimija -hanke

Rovala-Opisto koordinoi TVT - taitava vapaan sivistystyön toimija -hanketta vuosina 2016-2017.
Hankkeessa  keskitytään vapaan sivistystyön (kahden kansanopiston ja yhden  kansalaisopiston)  pää- ja tuntiopettajien TVT-taitojen kehittämiseen sekä työhyvinvointiin. TVT-taitojen kehitämisessä teemoina ovat mm. Pedanet-oppimisympäristönä, pilvipalvelut sekä Webinaarit.  Työhyvinvointiosiossa keskitytään muutoksen ja vähenevien resurssien tuomiin haasteisiin ja niistä selviämiseen sekä työhyvinvointisuunnitelman tekemiseen monialaiseen oppilaitokseen. 
Hanke on aloitettu huhtikuussa 2016. Rahoituksen on myöntänyt Lapin aluehallintovirasto.

 


Päivitetty 09.01.2018.

Projektit ja hankkeet

Parvessa parempi 2

Rovala-Opisto on kumppanina, Osaamisperusteisuuden edistäminen ja jakaminen – Yhteisöllisyys, hyvinvointi ja osallisuuden edistäminen, Parvessa parempi 2 hankkeessa. Hankkeen toteutus 1.2.2018-31.12.2019. Hanketta koordinoi Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Hanke painottuu ammatillisen koulutuksen reformin mukanaan tuomiin muutoksiin ja painopistealueisiin. Ammatillisen koulutuksen reformin ja henkilökohtaistamisen kehittymisen sekä jatkuvan haun myötä yksilölliset opintopolut ja osaamisen huomioiminen tutkintokoulutuksissa painottuvat entisestään hyvin merkittävästi.

Jotta opiskelija ei jää yksin hakeutumisvaiheen jälkeen opintopolun alussa, aikana tai lopussa sekä osaamisen hankkimisen aikana, on kiinnitettävä entistä enemmän huomioita myös yhteisöllisyyden ja ryhmäytymisen tukemiseen.

Hankkeen painopistealueena on yhteisöllisyyden ja opiskeluhyvinvoinnin tukeminen. Yhteisöllisen ja osallistavan työn konkretisointi. Ryhmäytymistä ja osallisuutta tukevien toimintamallien pilotointi yksilöllisiin opintopolkuihin ja joustavaan sisäänottoon liittyen. Rovala-Opisto tukee yhteisöllisyyttä ja ryhmäytymistä sen internaattipedagogisen ja yhteisöllisyyteen perustuvan toiminnan kautta. Internaattiasuminen asuntolassa ja opiskelijakuntatoiminta sisältyy myös tähän yhteisöllisyyden tukemiseen. Yhteisöllisyyden ja ryhmäytymisen tukemiseksi suunnitellaan, toteutetaan ja kehitetään yhteisöllisiä tapahtumia ja vahvistetaan oppilaitoksen yhteisöllistä toimintaympäristöä –ja kulttuuria osallistamalla ja ryhmäyttämällä monikulttuurisia ja eri koulutuksissa opiskelevia opiskelijoita ohjaus –ja kasvatusalan opiskelijoiden kanssa. Työpaikkaohjaajien yhteisöllisyysosaamista vahvistetaan. Opiskelijat osallistuvat yhteisöllisen toimintaympäristön ja kulttuurin kehittämiseen.  

Laatusampo 5 - laatua ammatilliseen koulutukseen pohjoisessa

Rovala-Opisto on kumppanina, Ammatillisen peruskoulutuksen ja lisäkoulutuksen laadun kehittäminen, Laatusampo 5 hankkeessa. Hankkeen toteutus 13.12.2017-31.12.2018. Hanketta koordinoi Oulun seudun koulutuskuntayhtymä.  Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Hanke on jatkoa Laatusampo 4 hankkeeseen, jossa Rovala-Opisto on ollut myös hankekumppanina. Ammatillisen koulutuksen reformin ja uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön myötä laadun jatkuva arviointi ja kehittäminen painottuvat entisestään hyvin merkittävästi.

Hankkeella tuetaan Rovala-Opiston toimintajärjestelmän/ laadunhallintajärjestelmän kehittämistä reformin tavoitteiden suuntaisesti, toimintaprosessien itsearviointiin valmistautumista ja Lean-ajattelun sekä tutkintoprosessin kehittämistä. Hanke tukee laatukulttuurin arviointia ja kehittämistä opistossa. Hankkeessa arvioidaan ja kehitetään laatukulttuuria Q-KULT -työkalulla.

Lisäksi hanke tukee kasvatus –ja ohjausalan työpaikoilla järjestettävän koulutuksen laadunhallinnan menetelmien kehittämisen aloittamista Rovala-Opiston työelämän yhteistyöverkostojen osalta.

 

TVT - taitava vapaan sivistystyön toimija -hanke

Rovala-Opisto koordinoi TVT - taitava vapaan sivistystyön toimija -hanketta vuosina 2016-2017.
Hankkeessa  keskitytään vapaan sivistystyön (kahden kansanopiston ja yhden  kansalaisopiston)  pää- ja tuntiopettajien TVT-taitojen kehittämiseen sekä työhyvinvointiin. TVT-taitojen kehitämisessä teemoina ovat mm. Pedanet-oppimisympäristönä, pilvipalvelut sekä Webinaarit.  Työhyvinvointiosiossa keskitytään muutoksen ja vähenevien resurssien tuomiin haasteisiin ja niistä selviämiseen sekä työhyvinvointisuunnitelman tekemiseen monialaiseen oppilaitokseen. 
Hanke on aloitettu huhtikuussa 2016. Rahoituksen on myöntänyt Lapin aluehallintovirasto.

 


Päivitetty 09.01.2018.