Projektit ja hankkeet

Lapin eAmis - Latuja ammatillisiin opintoihin digitaalisuutta hyödyntäen 1.9.2019-31.12.2021

Hankkeen tavoite: Lapin eAmis -hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen digitaalisuuteen liittyviä palveluja ja toimintatapoja opiskelijan opintopolun eri vaiheissa oppimisen joustavuuden ja saavutettavuuden lisäämiseksi. Yhteisenä tavoitteena on lappilaisten ammatillisten oppilaitosten yhteistyössä rakentama Lapin eAmis toimintamalli, jossa opiskelijoille tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia opiskella ajasta ja paikasta riippumatta.

Hanketta toteuttavat: Ammattiopisto Lappia, Peräpohjolan opisto, REDU ja Rovala-Opisto.

https://blogi.eoppimispalvelut.fi/lapineamis/ 

eAmis logot

Amis osaa

amis osaaRovala-Opisto on kumppanina, Osaamisperusteisuuden edistäminen ja jakaminen - Koulutuksen järjestämisen ydinprosessien hallinta, Amis osaa hankkeessa. Hankkeen toteutus 1.2.2018-31.12.2019. Hanketta koordinoi Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. 

Hanke kohdistuu osaamisperusteisten oppimisprosessien OPHhallintaan, etenkin koulutuksen ja opetuksen suunnitteluprosesseihin sekä opetuksen ja ohjauksen prosessien kehittämiseen.  Hankkeessa kehitetään osaamisperustaisuutta ja HOKSia ja otetaan henkilökohtaistamiseen käyttöön mm. digitaalisia järjestelmiä. Tavoitteena on kehittää osaamisperustaisen oppimisprosessin työvälineitä siten, että HOKS toimisi sekä koulutuksen järjestäjän henkilöstön, työelämän että opiskelijoiden ohjaamisen työvälineenä koulutukseen hakeutumisvaiheesta työllistymiseen tai jatko-opintoihin tai muuhun opiskelijan jatkosuunnitelmaan.

Hankkeessa painopiste on prosessien tunnistamisessa ja toimivuuden kehittämisessä. Tutkinnon suorittamisen prosessien kehittämisessä huomioidaan opiskelijoiden henkilökohtaistaminen, yksilölliset opintopolut ja niihin liittyvän ohjauksen kehittäminen. Prosesseissa huomioidaan myös erilaisten kohderyhmien tuen tarpeet sekä työelämäyhteydet ja uraohjausosaaminen eli opiskelijan työllistymisen tai jatko-opintoihin ohjaus.

Hankkeen aikana luotiin oheinen toimintamalli. Toiminnan aikana on havaittu  uraohjauksen ”kipupisteitä” ja suunniteltu malli, jonka avulla työelämävalmiudet, uraohjaus ja työllistyminen työelämäorientaation kautta olisi selkeämmin osa opiskelijoiden osaamisen hankkimisen prosessia ja sitä kautta työllistymisen prosessia.

 

SUJUVA

Sujuva1

Sujuva2

 

   

Hoks

Parvessa parempi 2

Rovala-Opisto on kumppanina, Osaamisperusteisuuden edistäminen ja jakaminen – Yhteisöllisyys, hyvinvointi ja osallisuuden edistäminen, Parvessa parempi 2 hankkeessa. Hankkeen toteutus 1.2.2018-31.12.2019. Hanketta koordinoi Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.OPH

Hanke painottuu ammatillisen koulutuksen reformin mukanaan tuomiin muutoksiin ja painopistealueisiin. Ammatillisen koulutuksen reformin ja henkilökohtaistamisen kehittymisen sekä jatkuvan haun myötä yksilölliset opintopolut ja osaamisen huomioiminen tutkintokoulutuksissa painottuvat entisestään hyvin merkittävästi.

Jotta opiskelija ei jää yksin hakeutumisvaiheen jälkeen opintopolun alussa, aikana tai lopussa sekä osaamisen hankkimisen aikana, on kiinnitettävä entistä enemmän huomioita myös yhteisöllisyyden ja ryhmäytymisen tukemiseen.

Hankkeen painopistealueena on yhteisöllisyyden ja opiskeluhyvinvoinnin tukeminen. Yhteisöllisen ja osallistavan työn konkretisointi. Ryhmäytymistä ja osallisuutta tukevien toimintamallien pilotointi yksilöllisiin opintopolkuihin ja joustavaan sisäänottoon liittyen. Rovala-Opisto tukee yhteisöllisyyttä ja ryhmäytymistä sen internaattipedagogisen ja yhteisöllisyyteen perustuvan toiminnan kautta. Internaattiasuminen asuntolassa ja opiskelijakuntatoiminta sisältyy myös tähän yhteisöllisyyden tukemiseen. Yhteisöllisyyden ja ryhmäytymisen tukemiseksi suunnitellaan, toteutetaan ja kehitetään yhteisöllisiä tapahtumia ja vahvistetaan oppilaitoksen yhteisöllistä toimintaympäristöä –ja kulttuuria osallistamalla ja ryhmäyttämällä monikulttuurisia ja eri koulutuksissa opiskelevia opiskelijoita ohjaus –ja kasvatusalan opiskelijoiden kanssa. Työpaikkaohjaajien yhteisöllisyysosaamista vahvistetaan. Opiskelijat osallistuvat yhteisöllisen toimintaympäristön ja kulttuurin kehittämiseen.  

http://www.kpedu.fi/kampanjat/parvessa-parempi-2 

Laatusampo 5 - laatua ammatilliseen koulutukseen pohjoisessa

Rovala-Opisto on kumppanina, Ammatillisen peruskoulutuksen ja lisäkoulutuksen laadun kehittäminen, Laatusampo 5 hankkeessa. Hankkeen toteutus 13.12.2017-31.12.2018. Hanketta koordinoi Oulun seudun koulutuskuntayhtymä.  Hanketta rahoittaa Opetushallitus.OPH

Hanke on jatkoa Laatusampo 4 hankkeeseen, jossa Rovala-Opisto on ollut myös hankekumppanina. Ammatillisen koulutuksen reformin ja uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön myötä laadun jatkuva arviointi ja kehittäminen painottuvat entisestään hyvin merkittävästi.

Hankkeella tuetaan Rovala-Opiston toimintajärjestelmän/ laadunhallintajärjestelmän kehittämistä reformin tavoitteiden suuntaisesti, toimintaprosessien itsearviointiin valmistautumista ja Lean-ajattelun sekä tutkintoprosessin kehittämistä. Hanke tukee laatukulttuurin arviointia ja kehittämistä opistossa. Hankkeessa arvioidaan ja kehitetään laatukulttuuria Q-KULT -työkalulla.

Lisäksi hanke tukee kasvatus –ja ohjausalan työpaikoilla järjestettävän koulutuksen laadunhallinnan menetelmien kehittämisen aloittamista Rovala-Opiston työelämän yhteistyöverkostojen osalta.

 


Päivitetty 16.06.2020.

Projektit ja hankkeet

Lapin eAmis - Latuja ammatillisiin opintoihin digitaalisuutta hyödyntäen 1.9.2019-31.12.2021

Hankkeen tavoite: Lapin eAmis -hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen digitaalisuuteen liittyviä palveluja ja toimintatapoja opiskelijan opintopolun eri vaiheissa oppimisen joustavuuden ja saavutettavuuden lisäämiseksi. Yhteisenä tavoitteena on lappilaisten ammatillisten oppilaitosten yhteistyössä rakentama Lapin eAmis toimintamalli, jossa opiskelijoille tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia opiskella ajasta ja paikasta riippumatta.

Hanketta toteuttavat: Ammattiopisto Lappia, Peräpohjolan opisto, REDU ja Rovala-Opisto.

https://blogi.eoppimispalvelut.fi/lapineamis/ 

eAmis logot

Amis osaa

amis osaaRovala-Opisto on kumppanina, Osaamisperusteisuuden edistäminen ja jakaminen - Koulutuksen järjestämisen ydinprosessien hallinta, Amis osaa hankkeessa. Hankkeen toteutus 1.2.2018-31.12.2019. Hanketta koordinoi Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. 

Hanke kohdistuu osaamisperusteisten oppimisprosessien OPHhallintaan, etenkin koulutuksen ja opetuksen suunnitteluprosesseihin sekä opetuksen ja ohjauksen prosessien kehittämiseen.  Hankkeessa kehitetään osaamisperustaisuutta ja HOKSia ja otetaan henkilökohtaistamiseen käyttöön mm. digitaalisia järjestelmiä. Tavoitteena on kehittää osaamisperustaisen oppimisprosessin työvälineitä siten, että HOKS toimisi sekä koulutuksen järjestäjän henkilöstön, työelämän että opiskelijoiden ohjaamisen työvälineenä koulutukseen hakeutumisvaiheesta työllistymiseen tai jatko-opintoihin tai muuhun opiskelijan jatkosuunnitelmaan.

Hankkeessa painopiste on prosessien tunnistamisessa ja toimivuuden kehittämisessä. Tutkinnon suorittamisen prosessien kehittämisessä huomioidaan opiskelijoiden henkilökohtaistaminen, yksilölliset opintopolut ja niihin liittyvän ohjauksen kehittäminen. Prosesseissa huomioidaan myös erilaisten kohderyhmien tuen tarpeet sekä työelämäyhteydet ja uraohjausosaaminen eli opiskelijan työllistymisen tai jatko-opintoihin ohjaus.

Hankkeen aikana luotiin oheinen toimintamalli. Toiminnan aikana on havaittu  uraohjauksen ”kipupisteitä” ja suunniteltu malli, jonka avulla työelämävalmiudet, uraohjaus ja työllistyminen työelämäorientaation kautta olisi selkeämmin osa opiskelijoiden osaamisen hankkimisen prosessia ja sitä kautta työllistymisen prosessia.

 

SUJUVA

Sujuva1

Sujuva2

 

   

Hoks

Parvessa parempi 2

Rovala-Opisto on kumppanina, Osaamisperusteisuuden edistäminen ja jakaminen – Yhteisöllisyys, hyvinvointi ja osallisuuden edistäminen, Parvessa parempi 2 hankkeessa. Hankkeen toteutus 1.2.2018-31.12.2019. Hanketta koordinoi Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.OPH

Hanke painottuu ammatillisen koulutuksen reformin mukanaan tuomiin muutoksiin ja painopistealueisiin. Ammatillisen koulutuksen reformin ja henkilökohtaistamisen kehittymisen sekä jatkuvan haun myötä yksilölliset opintopolut ja osaamisen huomioiminen tutkintokoulutuksissa painottuvat entisestään hyvin merkittävästi.

Jotta opiskelija ei jää yksin hakeutumisvaiheen jälkeen opintopolun alussa, aikana tai lopussa sekä osaamisen hankkimisen aikana, on kiinnitettävä entistä enemmän huomioita myös yhteisöllisyyden ja ryhmäytymisen tukemiseen.

Hankkeen painopistealueena on yhteisöllisyyden ja opiskeluhyvinvoinnin tukeminen. Yhteisöllisen ja osallistavan työn konkretisointi. Ryhmäytymistä ja osallisuutta tukevien toimintamallien pilotointi yksilöllisiin opintopolkuihin ja joustavaan sisäänottoon liittyen. Rovala-Opisto tukee yhteisöllisyyttä ja ryhmäytymistä sen internaattipedagogisen ja yhteisöllisyyteen perustuvan toiminnan kautta. Internaattiasuminen asuntolassa ja opiskelijakuntatoiminta sisältyy myös tähän yhteisöllisyyden tukemiseen. Yhteisöllisyyden ja ryhmäytymisen tukemiseksi suunnitellaan, toteutetaan ja kehitetään yhteisöllisiä tapahtumia ja vahvistetaan oppilaitoksen yhteisöllistä toimintaympäristöä –ja kulttuuria osallistamalla ja ryhmäyttämällä monikulttuurisia ja eri koulutuksissa opiskelevia opiskelijoita ohjaus –ja kasvatusalan opiskelijoiden kanssa. Työpaikkaohjaajien yhteisöllisyysosaamista vahvistetaan. Opiskelijat osallistuvat yhteisöllisen toimintaympäristön ja kulttuurin kehittämiseen.  

http://www.kpedu.fi/kampanjat/parvessa-parempi-2 

Laatusampo 5 - laatua ammatilliseen koulutukseen pohjoisessa

Rovala-Opisto on kumppanina, Ammatillisen peruskoulutuksen ja lisäkoulutuksen laadun kehittäminen, Laatusampo 5 hankkeessa. Hankkeen toteutus 13.12.2017-31.12.2018. Hanketta koordinoi Oulun seudun koulutuskuntayhtymä.  Hanketta rahoittaa Opetushallitus.OPH

Hanke on jatkoa Laatusampo 4 hankkeeseen, jossa Rovala-Opisto on ollut myös hankekumppanina. Ammatillisen koulutuksen reformin ja uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön myötä laadun jatkuva arviointi ja kehittäminen painottuvat entisestään hyvin merkittävästi.

Hankkeella tuetaan Rovala-Opiston toimintajärjestelmän/ laadunhallintajärjestelmän kehittämistä reformin tavoitteiden suuntaisesti, toimintaprosessien itsearviointiin valmistautumista ja Lean-ajattelun sekä tutkintoprosessin kehittämistä. Hanke tukee laatukulttuurin arviointia ja kehittämistä opistossa. Hankkeessa arvioidaan ja kehitetään laatukulttuuria Q-KULT -työkalulla.

Lisäksi hanke tukee kasvatus –ja ohjausalan työpaikoilla järjestettävän koulutuksen laadunhallinnan menetelmien kehittämisen aloittamista Rovala-Opiston työelämän yhteistyöverkostojen osalta.

 


Päivitetty 16.06.2020.