Täysillä elämään!

Tammikuussa 2020 Rovala-Opistossa käynnistyy Täysillä elämään! – koulutus (19 ov) suunnattuna maahanmuuttajanuorille. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti alle 20-vuotiaat peruskoulun tai perusopetuksen lisäopetuksen päättäneet, päättämisvaiheessa olevat tai oppivelvollisuusiän ylittäneet henkilöitä, joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa. Koulutukseen voidaan valita myös 20-29 vuotiaita vailla toisen asteen koulutusta olevia maahanmuuttajanuoria. Maahanmuuttajanuorilla tarkoitetaan Suomeen muuttaneita ulkomaalaisia henkilöitä, joilla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Turvapaikanhakijanuoret eivät kuulu tähän kohderyhmään.

Koulutus on vapaatavoitteista tutkintoon johtamatonta opiskelijalle maksutonta koulutusta. Koulutukseen sisältyy lounas.

Koulutukseen sisältyy mm. orientoivia opintoja ja yhteisöllisyysopintoja, kieliopintoja (suomi ja englanti), yleissivistäviä osioita (mm. matematiikka, biologia ja maantieto, liikunta ja terveystieto, historia, arkielämän taidot), yhteiskuntaorientaatiota, koulutus- ja työelämätietoutta, henkilökohtaistettuja opintoja (mm. vapaa-aika, harrastus- ja järjestötoiminta sekä vapaaehtoistyö) sekä yksilö- ja ryhmäohjausta. Opintoihin sisältyy myös koulutukseen ja/tai työelämään tutustumista /työpajatoimintaa.

Katso esite.

Hakeminen

Hae koulutukseen 13.12.2019 mennessä. Sähköinen haku 
Hakuprosessiin kuuluu haastattelu ja kielitesti. Haastatteluun kutsutaan puhelimitse.

Kysy TE-toimistosta mahdollisuutta omaehtoisen opiskelun tukemiseen.

Opintoihin voi hakea opintotukea.

Mahdollisia lisätietoja koulutuksesta antavat:

koulutusjohtaja, vararehtori Paula Frantti-Niemelä
paula.frantti-niemela@rovala.fi 
040-352 6547

opettaja Johanna Putaansuu
johanna.putaansuu@rovala.fi
040-7732848.

Päivitetty 08.11.2019.

Täysillä elämään!

Tammikuussa 2020 Rovala-Opistossa käynnistyy Täysillä elämään! – koulutus (19 ov) suunnattuna maahanmuuttajanuorille. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti alle 20-vuotiaat peruskoulun tai perusopetuksen lisäopetuksen päättäneet, päättämisvaiheessa olevat tai oppivelvollisuusiän ylittäneet henkilöitä, joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa. Koulutukseen voidaan valita myös 20-29 vuotiaita vailla toisen asteen koulutusta olevia maahanmuuttajanuoria. Maahanmuuttajanuorilla tarkoitetaan Suomeen muuttaneita ulkomaalaisia henkilöitä, joilla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Turvapaikanhakijanuoret eivät kuulu tähän kohderyhmään.

Koulutus on vapaatavoitteista tutkintoon johtamatonta opiskelijalle maksutonta koulutusta. Koulutukseen sisältyy lounas.

Koulutukseen sisältyy mm. orientoivia opintoja ja yhteisöllisyysopintoja, kieliopintoja (suomi ja englanti), yleissivistäviä osioita (mm. matematiikka, biologia ja maantieto, liikunta ja terveystieto, historia, arkielämän taidot), yhteiskuntaorientaatiota, koulutus- ja työelämätietoutta, henkilökohtaistettuja opintoja (mm. vapaa-aika, harrastus- ja järjestötoiminta sekä vapaaehtoistyö) sekä yksilö- ja ryhmäohjausta. Opintoihin sisältyy myös koulutukseen ja/tai työelämään tutustumista /työpajatoimintaa.

Katso esite.

Hakeminen

Hae koulutukseen 13.12.2019 mennessä. Sähköinen haku 
Hakuprosessiin kuuluu haastattelu ja kielitesti. Haastatteluun kutsutaan puhelimitse.

Kysy TE-toimistosta mahdollisuutta omaehtoisen opiskelun tukemiseen.

Opintoihin voi hakea opintotukea.

Mahdollisia lisätietoja koulutuksesta antavat:

koulutusjohtaja, vararehtori Paula Frantti-Niemelä
paula.frantti-niemela@rovala.fi 
040-352 6547

opettaja Johanna Putaansuu
johanna.putaansuu@rovala.fi
040-7732848.

Päivitetty 08.11.2019.