Viittomakielen ohjaajan koulutus näyttötutkintona

HUOM. Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto, tulee olemaan 1.8.2018 lähtien Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto. Katso uusi tutkinto.

Aikuisten ammatillinen näyttötutkinto

Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto näyttötutkintomuotoisena on humanistiseen ja kasvatusalaan kuuluva ammatillinen koulutus. Ammattinimike on viittomakielen ohjaaja. Se antaa monipuoliset ammatilliset valmiudet työskennellä ohjaus- ja avustamistehtävissä. Tutkinnon suorittaneet saavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. 

Näyttötutkinto

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, joka perustuu opintojen henkilökohtaistamiseen. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta.

http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/nayttotutkinnot 

Työtehtäviin sijoittuminen

Viittomakielen ohjaaja toimii erilaisissa ohjaus- ja avustamistehtävissä viittomakieli- ja kommunikaatioalalla. Viittomakielen ohjaaja työksentelee esimerkiksi kuulo- ja näkövammaisten, kehitysvammaisten, kielellisiä erityisvaikeuksia omaavien, autistisesti käyttäytyvien tai afaatikkojen parissa. 

Työympäristöinä voivat olla varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan työpaikat sekä aikuisten ja ikääntyneiden toiminta- ja palvelukeskukset. Lisäksi viittomakielen ohjaaja voi toimia henkilökohtaisena avustajana.

Koulutukseen hakeutuminen ja kustannukset

Pääsyvaatimuksena on suoritettu toisen asteen ammatillinen tutkinto. Alan työkokemus katsotaan eduksi. Hakijoilta ei edellytetä viittomakielen taitoa. Hakijan tulee antaa pyydettäessä terveydentilaansa koskevat tiedot. 

Haku opiston sähköisellä hakulomakkeella 28.7.2017 mennessä. Hakeutumistilaisuus 3.8.2017 klo 9.00 alkaen. Hakijat kutsutaan valintatilaisuuteen.

HUOM! Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveystilansa vuoksi voisi toimia. Tähän tutkintoon liittyvät terveydentilavaatimukset löytyvät täältä: 
https://opintopolku.fi/wp/fi/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-humanistisella-ja-kasvatusalalla/  

Koulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin voi tutustua opetushallituksen sivuilla.

Opetus ja lounas ovat opiskelijalle lähiopetuspäivinä ilmaisia. Oppimateriaalin ja opiskeluun liittyvät matkakulut opiskelija kustantaa itse. Opiskelija voi hakea asuntoa opiston asuntolasta. Asuntolapaikka on maksullinen. Näyttötutkintomaksu 58 € peritään heti opintojen alussa. Opintoihin voi hakea toisen asteen opintotukea.

TUTKINNON OSAT

KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT
Suomalaisen viittomakielen hallinta
Lasten ja nuorten ohjaus ja kasvatus viittomakieli- ja kommunikaatioalalla
Aikuisten ja ikääntyneiden ohjaus viittomakieli ja kommunikaatioalalla
Kommunikaatiomenetelmät ja kommunikaation tukeminen

KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT
Ilmaisutaitojen ohjaus
Kuurosokeiden ohjaus
Kommunikaation ohjaaminen
Monikulttuurisessa työympäristössä toimiminen
Osaamisen tunnustamisen kautta tutkinnon osia muista tutkinnoista tai opinnoista.

Tutkinnon suorittajan on valittava ammatillisista valinnaisista tutkinnon osista kaksi tutkinnon osaa ja toinen vähintään on oltava:
Ilmaisutaitojen ohjaus, kuurosokeiden ohjaus tai kommunikaation ohjaaminen. 

 

Lisätietoja

Rovala-Opisto
Rovala 5
96100 ROVANIEMI
Sari Laatikainen, opettaja puh. 0407180085

Päivitetty 23.02.2018.

Viittomakielen ohjaajan koulutus näyttötutkintona

HUOM. Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto, tulee olemaan 1.8.2018 lähtien Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto. Katso uusi tutkinto.

Aikuisten ammatillinen näyttötutkinto

Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto näyttötutkintomuotoisena on humanistiseen ja kasvatusalaan kuuluva ammatillinen koulutus. Ammattinimike on viittomakielen ohjaaja. Se antaa monipuoliset ammatilliset valmiudet työskennellä ohjaus- ja avustamistehtävissä. Tutkinnon suorittaneet saavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. 

Näyttötutkinto

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, joka perustuu opintojen henkilökohtaistamiseen. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta.

http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/nayttotutkinnot 

Työtehtäviin sijoittuminen

Viittomakielen ohjaaja toimii erilaisissa ohjaus- ja avustamistehtävissä viittomakieli- ja kommunikaatioalalla. Viittomakielen ohjaaja työksentelee esimerkiksi kuulo- ja näkövammaisten, kehitysvammaisten, kielellisiä erityisvaikeuksia omaavien, autistisesti käyttäytyvien tai afaatikkojen parissa. 

Työympäristöinä voivat olla varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan työpaikat sekä aikuisten ja ikääntyneiden toiminta- ja palvelukeskukset. Lisäksi viittomakielen ohjaaja voi toimia henkilökohtaisena avustajana.

Koulutukseen hakeutuminen ja kustannukset

Pääsyvaatimuksena on suoritettu toisen asteen ammatillinen tutkinto. Alan työkokemus katsotaan eduksi. Hakijoilta ei edellytetä viittomakielen taitoa. Hakijan tulee antaa pyydettäessä terveydentilaansa koskevat tiedot. 

Haku opiston sähköisellä hakulomakkeella 28.7.2017 mennessä. Hakeutumistilaisuus 3.8.2017 klo 9.00 alkaen. Hakijat kutsutaan valintatilaisuuteen.

HUOM! Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveystilansa vuoksi voisi toimia. Tähän tutkintoon liittyvät terveydentilavaatimukset löytyvät täältä: 
https://opintopolku.fi/wp/fi/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-humanistisella-ja-kasvatusalalla/  

Koulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin voi tutustua opetushallituksen sivuilla.

Opetus ja lounas ovat opiskelijalle lähiopetuspäivinä ilmaisia. Oppimateriaalin ja opiskeluun liittyvät matkakulut opiskelija kustantaa itse. Opiskelija voi hakea asuntoa opiston asuntolasta. Asuntolapaikka on maksullinen. Näyttötutkintomaksu 58 € peritään heti opintojen alussa. Opintoihin voi hakea toisen asteen opintotukea.

TUTKINNON OSAT

KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT
Suomalaisen viittomakielen hallinta
Lasten ja nuorten ohjaus ja kasvatus viittomakieli- ja kommunikaatioalalla
Aikuisten ja ikääntyneiden ohjaus viittomakieli ja kommunikaatioalalla
Kommunikaatiomenetelmät ja kommunikaation tukeminen

KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT
Ilmaisutaitojen ohjaus
Kuurosokeiden ohjaus
Kommunikaation ohjaaminen
Monikulttuurisessa työympäristössä toimiminen
Osaamisen tunnustamisen kautta tutkinnon osia muista tutkinnoista tai opinnoista.

Tutkinnon suorittajan on valittava ammatillisista valinnaisista tutkinnon osista kaksi tutkinnon osaa ja toinen vähintään on oltava:
Ilmaisutaitojen ohjaus, kuurosokeiden ohjaus tai kommunikaation ohjaaminen. 

 

Lisätietoja

Rovala-Opisto
Rovala 5
96100 ROVANIEMI
Sari Laatikainen, opettaja puh. 0407180085

Päivitetty 23.02.2018.