Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto

HUOM. Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto, tulee olemaan 1.8.2018 lähtien Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto. Katso uusi tutkinto.

 

Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto (180 osp) on humanistiseen ja kasvatusalaan kuuluva toisen asteen ammatillinen koulutus. Ammattinimike on viittomakielen ohjaaja. Se antaa monipuoliset ammatilliset perusvalmiudet työskennellä ohjaus- ja avustamistehtävissä. Tutkinnon suorittaneet saavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. 

Työtehtäviin sijoittuminen

Viittomakielen ohjaaja toimii erilaisissa ohjaus- ja avustamistehtävissä viittomakieli- ja kommunikaatioalalla. Viittomakielen ohjaaja työksentelee esimerkiksi kuulo- ja näkövammaisten, kehitysvammaisten, kielellisiä erityisvaikeuksia omaavien, autistisesti käyttäytyvien tai afaatikkojen parissa. 

Työympäristöinä voivat olla varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan työpaikat sekä aikuisten ja ikääntyneiden toiminta- ja palvelukeskukset. Lisäksi viittomakielen ohjaaja voi toimia henkilökohtaisena avustajana.

Koulutukseen hakeutuminen

Pääsyvaatimuksena on peruskoulun suorittaminen ja 16 vuoden ikä. Myös ylioppilastutukinnon suorittaneet voivat hakea. Hakijoilta ei edellytetä viittomakielen taitoa. Aikaisempien opintojen korvaavuudet voivat lyhentää opiskeluaikaa. Hakijan tulee antaa pyydettäessä terveydentilaansa koskevat tiedot. 

Hakijat, joilla on joku aikaisempi ammatillinen koulutus, voivat hakea Viittomakielisen ohjaajan koulutukseen näyttötutkintona.

Viittomakielisen ohjauksen perustutkinnon lisähaku on 19.6.-21.7.2017  www.opintopolku.fi

Pääsy- ja soveltuvuuskoe 3.8.2017 klo 9.00-15.30. Hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

HU
OM! Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveystilansa vuoksi voisi toimia. Tähän tutkintoon liittyvät terveydentilavaatimukset löytyvät täältä:
https://opintopolku.fi/wp/fi/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-humanistisella-ja-kasvatusalalla/ 

Koulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin voi tutusta opetushallituksen sivuilla.

Kustannukset

Opetus ja tutkinnon suorittaminen on Viittomakielisen ohjauksen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa maksutonta. Opiskelija maksaa kuitenkin itse osan opiskelukustannuksista, esim. oppikirjat sekä omaan käyttöön tulevat välineet. Ruokailu ja asuminen Rovala-Opiston asuntolassa on maksutonta. Opiskelijalla on mahdollisuus saada koulumatkatukea.

Opintoihin voi hakea toisen asteen opintotukea. Oppilaitoksen kampuksella on asuntola.

Tutkinnon osat: 

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 135 osp

KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT, 105 osp
Suomalaisen viittomakielen hallinta, 30 osp
Lasten ja nuorten ohjaus ja kasvatus viittomakieli- ja kommunikaatioalalla, 40 osp
Aikuisten ja ikääntyneiden ohjaus viittomakieli ja kommunikaatioalalla, 15 osp
Kommunikaatiomenetelmät ja kommunikaation tukeminen, 20 osp

KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT, 30 osp
Ilmaisutaitojen ohjaus, 15 osp
Kuurosokeiden ohjaus, 15 osp
Kommunikaation ohjaaminen, 20 osp
Monikulttuurisessa työympäristössä toimiminen, 15 osp
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp

Osaamisen tunnustamisen kautta tutkinnon osia muista tutkinnoista tai opinnoista.

YHTEISET TUTKINNON OSAT, 35 osp

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 osp

Opiskelijan on valittava ammatillisista valinnaisista tutkinnon osista 30 osaamispistettä. Vähintään yksi valinnainen tutkinnon osa on valittava:
Ilmaisutaitojen ohjaus 15 osp, kuurosokeiden ohjaus 15 osp tai kommunikaation ohjaaminen 20 osp. 

 

Lisätietoja

Rovala-Opisto
Rovala 5
96100 ROVANIEMI

Mervi Kutuniva, koulutussuunnittelija puh. 0404873015

puh. 040-4873010 tsto
fax (016) 312 870
e-mail: rovala-opisto@rovala.fi

Päivitetty 23.02.2018.

Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto

HUOM. Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto, tulee olemaan 1.8.2018 lähtien Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto. Katso uusi tutkinto.

 

Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto (180 osp) on humanistiseen ja kasvatusalaan kuuluva toisen asteen ammatillinen koulutus. Ammattinimike on viittomakielen ohjaaja. Se antaa monipuoliset ammatilliset perusvalmiudet työskennellä ohjaus- ja avustamistehtävissä. Tutkinnon suorittaneet saavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. 

Työtehtäviin sijoittuminen

Viittomakielen ohjaaja toimii erilaisissa ohjaus- ja avustamistehtävissä viittomakieli- ja kommunikaatioalalla. Viittomakielen ohjaaja työksentelee esimerkiksi kuulo- ja näkövammaisten, kehitysvammaisten, kielellisiä erityisvaikeuksia omaavien, autistisesti käyttäytyvien tai afaatikkojen parissa. 

Työympäristöinä voivat olla varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan työpaikat sekä aikuisten ja ikääntyneiden toiminta- ja palvelukeskukset. Lisäksi viittomakielen ohjaaja voi toimia henkilökohtaisena avustajana.

Koulutukseen hakeutuminen

Pääsyvaatimuksena on peruskoulun suorittaminen ja 16 vuoden ikä. Myös ylioppilastutukinnon suorittaneet voivat hakea. Hakijoilta ei edellytetä viittomakielen taitoa. Aikaisempien opintojen korvaavuudet voivat lyhentää opiskeluaikaa. Hakijan tulee antaa pyydettäessä terveydentilaansa koskevat tiedot. 

Hakijat, joilla on joku aikaisempi ammatillinen koulutus, voivat hakea Viittomakielisen ohjaajan koulutukseen näyttötutkintona.

Viittomakielisen ohjauksen perustutkinnon lisähaku on 19.6.-21.7.2017  www.opintopolku.fi

Pääsy- ja soveltuvuuskoe 3.8.2017 klo 9.00-15.30. Hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

HU
OM! Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveystilansa vuoksi voisi toimia. Tähän tutkintoon liittyvät terveydentilavaatimukset löytyvät täältä:
https://opintopolku.fi/wp/fi/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-humanistisella-ja-kasvatusalalla/ 

Koulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin voi tutusta opetushallituksen sivuilla.

Kustannukset

Opetus ja tutkinnon suorittaminen on Viittomakielisen ohjauksen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa maksutonta. Opiskelija maksaa kuitenkin itse osan opiskelukustannuksista, esim. oppikirjat sekä omaan käyttöön tulevat välineet. Ruokailu ja asuminen Rovala-Opiston asuntolassa on maksutonta. Opiskelijalla on mahdollisuus saada koulumatkatukea.

Opintoihin voi hakea toisen asteen opintotukea. Oppilaitoksen kampuksella on asuntola.

Tutkinnon osat: 

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 135 osp

KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT, 105 osp
Suomalaisen viittomakielen hallinta, 30 osp
Lasten ja nuorten ohjaus ja kasvatus viittomakieli- ja kommunikaatioalalla, 40 osp
Aikuisten ja ikääntyneiden ohjaus viittomakieli ja kommunikaatioalalla, 15 osp
Kommunikaatiomenetelmät ja kommunikaation tukeminen, 20 osp

KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT, 30 osp
Ilmaisutaitojen ohjaus, 15 osp
Kuurosokeiden ohjaus, 15 osp
Kommunikaation ohjaaminen, 20 osp
Monikulttuurisessa työympäristössä toimiminen, 15 osp
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp

Osaamisen tunnustamisen kautta tutkinnon osia muista tutkinnoista tai opinnoista.

YHTEISET TUTKINNON OSAT, 35 osp

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 osp

Opiskelijan on valittava ammatillisista valinnaisista tutkinnon osista 30 osaamispistettä. Vähintään yksi valinnainen tutkinnon osa on valittava:
Ilmaisutaitojen ohjaus 15 osp, kuurosokeiden ohjaus 15 osp tai kommunikaation ohjaaminen 20 osp. 

 

Lisätietoja

Rovala-Opisto
Rovala 5
96100 ROVANIEMI

Mervi Kutuniva, koulutussuunnittelija puh. 0404873015

puh. 040-4873010 tsto
fax (016) 312 870
e-mail: rovala-opisto@rovala.fi

Päivitetty 23.02.2018.