Ammatillisen koulutuksen järjestäjän rooli vapaan sivistystyön sivistyksellisen työn rinnalla

9 tammikuu 2018

1.1.18 astui voimaan uusi ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö. Uusi laki toi mukanaan paljon haasteita, mutta paljon myös mahdollisuuksia. Lainsäädäntö korostaa muun muassa henkilökohtaisen osaamisen kehittämistä, yksilöllisiä opintopolkuja ja suoria asiakassuhteita. Tämä on mielestäni juuri kansanopistoissa opiskelun vahvuuksia, kansanopiston opetus ja ohjaustyö perustuu suoriin asiakassuhteisiin. Opiskelu on kokonaisvaltaista ja teoriaopiskelun lisäksi korostuu käytäntö. Opetuksen lisäksi kansanopistoissa on aina kiinnitetty huomiota opiskelijan kokonaisvaltaiseen ohjaukseen.

Kasvatus, koulutus ja niiden kautta saavutettu osaaminen ja sivistys antavat jokaiselle opiskelijalle eli asiakkaallemme yhä paremmat eväät toimia kasvatus- ja ohjausalojen työpaikoilla ja yhteiskunnassa. Kasvatus- ja ohjausosaaminen ovat opistomme ammatillisen strategian mukaista osaamistamme. Miten ylläpidämme ja kehitämme sitä, niin että se vastaa nykyisiin ja tuleviin osaamistarpeisiin? Laatuasioissa, työelämäyhteistyössä, opetuksen ja ohjauksen kehittämisessä, koulutusviennissä?

Asiakaslähtöisyyden tukemista opistossamme määrittelee ennen muuta kansanopistojen internaattipedagogiikka, yhteisö- ja sosiaalipedagogiikka, jossa korostuu omaehtoinen oppiminen ja yhteisöllisyys ja osallisuus. Jokaiselle ammatillisen koulutuksen asiakkaallemme laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma ja yksilöllinen opintopolku, perustuen osaamisperusteisuuteen. Vapaassa sivistystyössäkin korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Jokainen opiskelija osallistuu yksilöllisen opintopolkunsa laatimiseen.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen muutostilanteessa ja osaavan työvoiman kouluttaminen ja kehittäminen kasvatus ja ohjausalojen työpaikoille, yhdessä työelämän kanssa, on opiston ammatillisen koulutuksen strategian yksi tärkeimpiä osa-alueita. Tämä haastaa myös osaamisen johtamisen?

Lisäksi meillä järjestettävien tutkintojen tutkinnon perusteet uudistuvat 1.8.2018 ja 1.8.2019. Järjestämme kasvatus- ja ohjausalojen perustutkintoa, ammattitutkintoa ja erikoisammattitutkintoa. Rovala-Opiston järjestämä ammatillinen perustutkinto, Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto, tulee olemaan 1.8.18 lähtien Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto. Tutkinnosta kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisala on opiston tutkintokoulutustarjonnassa. Tutkintonimike osaamisalan suorittavalle tulee olemaan kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja. Kommunikaation osaaminen on opistomme ammatillisen strategian mukaista erityisosaamistamme. Miten ylläpidämme ja kehitämme sitä, niin että se vastaa nykyisiin ja tuleviin osaamistarpeisiin? Yhdessä työelämän kanssa? Ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteiden uudistumisesta myöhemmin lisää.

Mitä osaamisalaan sitten kuuluu? Millaisia osaajia työelämään on tulossa? Uusien tutkinnon perusteiden mukaiset pakolliset tutkinnon osat kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisalalla ovat: Suomalaisella viittomakielellä toimiminen (30 osaamispistettä), Kommunikointikeinojen käyttö vuorovaikutuksen edistämisessä (20 osaamispistettä), Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen (40 osaamispistettä) sekä Kommunikoinnissa tukea tarvitsevan oppilaan tai opiskelijan oppimisen edistäminen (20 osaamispistettä). Lisäksi osaamisalaan kuuluu kolme kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamista syventävää ja laajentavaa valinnaista tutkinnon osaa. Tutkinnon osista myöhemmin lisää.

Henna

Henna Poikajärvi

vararehtori, vastaa ammatillisesta koulutuksesta

Rovalan Setlementti ry/Rovala-Opisto