Ennakkoluuloton edelläkävijä

20 kesäkuu 2012

Rovala-Opistossa lukuvuosi on melkein kokonaan jo ohi ja henkilökuntakin suurimmaksi osaksi vapaajaksoilla ja lomilla. Vapaan sivistystyön linjojen ja ammatillisten koulutusten opiskelijat ovat joko valmistuneet tai sitten ovat kesälomilla ja kesätöissä ennen kuin jatkavat uuden lukuvuoden opiskeluja. Kuitenkin yksi laaja opiskelijaryhmä on vasta nyt lopettelemassa opiskeluaan ja on jäämässä kesätauolle. Kyseessä on maahanmuuttajaopiskelijat. Monikulttuurista työtä on opistossa tehty reilun parinkymmenen vuoden ajan. Kun opistolle Rovalaan astuu sisään, sen kuulee ja näkee - jos ei ihan ensimmäisellä niin ainakin toisella silmäyksellä. Kielten sorina on moninainen ja edustettuina ovat kymmenet eri maat, etniset taustat ja kielet. Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa opetetaan suurimmaksi osaksi suomen kieltä ja kulttuuria, mutta myös muita tärkeitä aineita ja asioita, joita tarvitaan suomalaisessa yhteiskunnassa selviytymiseen kuten esim. aivan tavallisia arjen taitoja. Myös henkilökuntaan kuuluu alun perin muusta kuin suomalaisesta taustasta kotoisin olevia henkilöitä.

SPR:n Lapin piiri myönsi Rovalan Setlementti ry:lle Ennakkoluuloton edelläkävijä -palkinnon tänä keväänä rasismin vastaisesta työstä. Rovala-Opisto on osaltaan ollut tekemässä sitä työtä kotoutumiskoulutusten ja erilaisten hankkeiden ja projektien kautta - myös yhdessä muiden setlementtimme yksiköiden ja niiden henkilökunnan kanssa. Meidän työmme jatkuu ja haluan nähdä, että olemme osa multikulttuurista Suomea myös tulevaisuudessa.

Merja Ojalammi, rehtori