Ossin eläkeblogi 30.11.2018

30 marraskuu 2018

Ossi Takkisen muistelua eläkkeelle jäämisen kynnyksellä. 

Rovala taamoo!


Rovala perustettiin vuonna 1923, 95 vuotta sitten. 1920- luvun tunnusomaisena piirteenä sen kulttuuria leimasi iloisuus ja vallattomuus. Euroopassa toivuttiin ensimmäisestä maailmansodasta erilaisin keinoin. 1920-luku oli modernismin vuosikymmen ja ihmiset kokivat elävänsä jonkinlaisessa välitilassa matkalla vanhasta uuteen. 1920-luku oli Suomessa myös merkittävä eheytymisen vuosikymmen, jonka aikana sisällissodassa kahtiajakautunut kansa pyrittiin sosiaalisin uudistuksin eheyttämään. Tuohon aikaan 1920 -luvun Suomi ja Lappi olivat voimakkaasti agraariyhteiskuntaa. Suomi otti ensi askeleitaan itsenäisenä valtiona ja tuohon ajankohtaan sijoittui myös Rovalan perustaminen vuonna 1923. Mainio tietolaari tuo Wikipedia.

Rovala on toiminut rovaniemeläisten ja laajemminkin lappilaisten hyväksi ja parhaaksi – arjen elämässä mukana niin ennen sotia ja sotien jälkeisessä jälleenrakentamisessa. Kaikki nämä vuosikymmenet, aina näihin vuosiin saakka ja uskon myös tulevaisuudessa.


Aloittaessani Rovalan toiminnanjohtajana 1.1.1996, siis lähes 23 vuotta sitten, oli moni asia maailmassa toisin. Oli juuri tapahtunut tai oli tapahtumassa merkittävimpiä tapahtumia Suomelle: Suomen ja Neuvostoliiton välisen YYA-sopimuksen raukeaminen Neuvostoliiton romahtaessa vuonna 1991 sekä Suomen liittyminen vuoden 1995 alussa Euroopan unionin jäseneksi. Edellistä vuosikymmentä vahvasti leimannut nousukausi päättyi 1990-luvun alussa Suomen historian syvimpään lamaan.

1990-luvulla matkapuhelimet, kotitietokoneet ja internetyhteydet alkoivat yleistyä, mutta ne eivät olleet vielä joka kodin perustavaraa. Matkapuhelinyhtiö Nokia nousi 1990-luvun alun laman jälkeen Suomen vientiveturiksi. Tietotekniikkaa ja muita laiteitta sekä ohjelmia pukkasi joka ikkunasta ja ovesta ja ei siinä auttanut muu kuin oli vain koetettava pysyä perässä niin yritysten, yhteisöjen kuin yksittäisten ihmistenkin. Mentiin lujaa kohti uutta ja tuntematonta.

Rovalan kehityksestä aina vuodesta 1923 alkaen tähän päivään on mahtunut monenlaisia asioita, haasteita, vastoinkäymisiä, mutta myös paljon onnistumisia. Rovala on aina ollut ja on edelleen lähes sadan vuoden toiminnan jälkeen virkeä ja uudistumiskykyinen sekä monessa asiassa edelläkävijä ja aktiivinen toimija. Rovala on paikka, jonne on helppo tulla ja jossa on helppo olla. Ja kuten Rovalan sanonta kuuluu, muutoksessa olemme mukana.

Nykyään Rovala on iso, laaja ja monialainen hybridi –järjestö. Palvelujen tuottajajärjestö, joka tekee paljon myös järjestölähtöistä auttamis- ja vapaaehtoistyötä, jotka tukevat toimintojamme. Elämme muutoksessa mukana. Näen kuitenkin niin, että itse toiminta on aina ollut keskiössä ja niin sen pitää ollakin, organisaatioiden ja rakenteiden tulee tukea varsinaista toimintaa.

Rovala ei ole kuitenkaan toiminut yksin, vaan on aina toiminut tiiviissä ja laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Keskeisenä yhteistyökumppanina on ollut Rovaniemen kaupunki, alusta alkaen. Näin on Rovalan toiminta muodostunut monelta osin nykyisen kaltaiseksi ja kuten olen monesti sanonut, niin tästä on hyvä jatkaa.

Voisin nostaa monia hienoja muistoja esille, mutta tässä vain muutamia: uusien toimintojen perustaminen,
olemassa olevien toimintojen laajentuminen, muuttaminen ja muuttuminen sekä lukuisat projektit niin Stea, ESR, UM, STM jne. rahoituksilla. Näiden myötä kehittyminen itse ja henkilökunnan kehittyminen toimintojen myötä sekä uusien työntekijöiden saaminen Rovalan toimintaan tekemään setlementtityötä. Näihin moniin toimintoihin on liittynyt vapaaehtoistyö täydentämässä toimintojamme. Yksittäisiä erityisiä ja mukavia muistoja ovat tietysti mm. henkilökunnan yhteiset vuosittaiset tapahtumat ja seminaarit Viron matkaa myöten, Palosalmen kesämatkat aikaisempina vuosina Metsämiesten Säätiön tuella. Kiitos säätiölle. Samoin yhteiset tapahtumat, matkat ja tilaisuudet mm. keskiviikkoryhmän kanssa sekä monia muita tapahtumia, asioita ja tilanteita.

Toiminnanjohtajana olen parhaani mukaan koettanut olla toimeenpanemassa yhdistyksen vuosikokouksen ja hallituksen päättämiä asioita, tukenut henkilöstöä ja toiminut sparraajana asioiden hoitamisen osalta. Olen toiminut ovien aukaisijana toiminnan rahoituksen osalta, samoin tarvittaessa toiminut toimintaraamien ylläpitäjänä ja usein uusien hankkeiden osalta miettimässä konkreettisesti hankesuunnitelmaa. Niin ja miettimässä sitä ainaista kysymystä, miten se rahoitus ja sen riittävyys. Monenlaisia ovat olleet toiminnanjohtajana arjen asiat, jotka ovat kuitenkin olleet työelämäni makea ja suola.

Miltä maailmankuva näyttää nyt ja mihin ollaan menossa maailmassa, jossa globalisaatio, automaatio, robotiikka, tekoäly, ict-somemaailma lisääntyvät voimakkaasti ja kaupungistuminen lisääntyy. Tapahtuu väestön ikäkehitystä, Suomessa ja Lapissa on hyvinkin voimakkaasti ikääntyvä väestö. Myös mahdolliset sote- ja maakuntauudistukset, ehkä nyt lähimpinä arkeemme ja toimintoihimme vaikuttavina.

Kyllä riittää haasteita Rovalalla tulevaisuudessakin, kuten muillakin jatkossa. Ja vaikka on haasteita, niin näen samalla, että uudet haasteet ovat monelta osin myös mahdollisuuksia, joihin olisi hyvä tarttua.

Rovala täyttää 100 vuotta vuonna 2023, viiden vuoden kuluttua, ja haluan uskoa Rovalan tulevaisuuteen. Toivotan Rovalalle mitä parhainta menestystä näille viidelle viimeiselle vuodelle ensimmäisen sadan vuoden osalta ja seuraavalle alkavalle sadalle toimintavuodelle, kaikista haasteista huolimatta.

Nyt on kiitosten aika, koska tämä on 49. vuosi itselläni työelämässä kaikkiaan, joten eläkeikä ja eläkeaika ovat käsillä ja nyt on nuorempien vuoro. Kiitos Rovalan Setlementille, että olen saanut tehdä pitkään tätä toiminnanjohtajan työtä –siis lähes neljänneksen ajan koko Rovalan setlementin toimintahistoriasta. Minulla on ollut kunnia palvella Rovalaa ja suomalaista setlementtiliikettä pitkään. Olen ollut etuoikeutettu, että olen saanut tehdä tätä työtä. Kiitos Rovalan hallitukselle tuesta toiminnanjohtajan työhöni.

Kiitos kaikille Rovalan asukkaille, opiskelijoille, kurssilaisille, kaikille asiakkaille sekä yhteistyökumppaneille ja vapaaehtoistyöntekijöille. Erityiskiitos henkilökunnalle, olette huippuammattilaisia ja erittäin ylpeästi sitoutuneita työhönne. Me ollaan yhdessä tehty tämä juttu, Rovalan arvojen pohjalta.

Ja lopuksi erityisen rakkaat kiitokset kaikille minun läheisille tuestanne Rovalan toiminnanjohtajan työn hoitamisessa.

Kiitos.

Ossi Takkinen, toiminnanjohtaja

ossi takkinen virallinen muotokuva 2018

 Muotokuva: Kalle Lampela 2018