Vapaa sivistystyö koko kansan kouluttajana

19 maaliskuu 2015

Tiedote 18.3.2015

VAPAA SIVISTYSTYÖ KOKO KANSAN KOULUTTAJANA

Vaalipaneeli Rovaniemen Sampokeskuksessa

25.3.2015 klo 18.00–19.30

Julkisen talouden säästötoimet kuristavat julmalla otteella vapaan sivistystyön oppilaitoksia. Millainen on vapaan sivistystyön tulevaisuus Lapissa? Loppuuko läänistämme pitkästi toista sataa vuotta jatkunut kansansivistyksen perinne? Muuttuvatko vapaan sivistystyön palvelut maksukykyisten kansalaisten etuoikeudeksi?

Vapaan sivistystyön Rovaseudun toimijat ovat kutsuneet maakunnan kansanedustajaehdokkaita keskustelemaan alan merkityksestä, vaikuttavuudesta ja tulevaisuudesta Sampokeskuksessa pidettävään vaalipaneeliin 25.3. klo 18. Keskusteluun osallistuvat Heikki Autto, Mikko Kärnä, Hanna Mäntylä, Mikkel Näkkäläjärvi, Paavo Väyrynen ja Inkeri Yritys. Paneelin puheenjohtajana toimii Kittilän sivistystoimenjohtaja Mauri Tammela.

Vapaan sivistystyön opinnoissa korostuvat omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Toiminnan tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Laki vapaasta sivistystyöstä määrittelee toiminnan tarkoituksen ja oppilaitosten valtionosuuden.

Noin miljoona suomalaista opiskelee vuosittain vapaan sivistystyön oppilaitoksissa, joihin kuuluu 187 kansalaisopistoa, 80 kansanopistoa, 20 kesäyliopistoa, 12 opintokeskusta ja 14 liikunnan koulutuskeskusta. Oppilaitosten opintotarjonta on monipuolista ja koulutusta toteutetaan monin eri tavoin. Vapaavalintaisten opintojen lisäksi tarjolla on ammatillisen perusasteen ja lisäkoulutuksen opintoja, yleissivistäviä opintoja, avoimen korkeakoulun opintoja ja taiteen perusopetusta. Lapissa vapaan sivistystyöksi luokiteltavaa opinto- ja kulttuuritoimintaa toteutetaan 14:ssä kansalaisopistossa, viidessä kansanopistossa, 12:n opintokeskuksen yhteisöissä sekä yhdessä kesäyliopistossa ja yhdessä urheiluopistossa. Vuositasolla alan oppilaitoksissa opiskelee Lapissa noin 62000 opiskelijaa.

Valtio on vähentänyt vapaan sivistystyön rahoitusta neljän viime vuoden aikana yhteensä reilun 24,5 miljoonaa euroa. Lapin osalta vähennys on ollut noin puoli miljoonaa. Oppilaitosten valtionapujen ja kuntatukien huvetessa palveluita ja tarjontaa on vähennettävä radikaalisti ja suuri osa omarahoitusosuuksista jää kerättäväksi korotettuina opiskelijamaksuina. Tilanne Lapissa, pitkien matkojen ja harvaksi käyvän sekä keskitetyn oppilaitosverkoston maakunnassa, on erityisen hankala. Nyt tarvitaan poliittisia ja aluepoliittisia tekoja. Pystyykö suomalainen kansanedustuslaitos turvaamaan vapaan sivistystyön aseman suomalaisen koulutusdemokratian toteuttajana? Miten tuleva lappilainen kansanedustaja aikoo ja voi vaikuttaa vapaan sivistystyön palveluiden jatkumisen turvaamisen maakunnassa? Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään paneelissa vastauksia.

Työryhmä:

timo.tervo@kansalaisfoorumi.fi, juho.mutka@lapinkesayliopisto.fi, outi.lohi@ranua.fi, pirkko.vuoti-vainikka@rovala.fi, riitta.pietarila@rovaniemi.fi