Oodi

Osallisuuskeskus OODI - Huumeiden käytön haittoja vähentävä kehittämishanke

Hankkeen tarkoituksena on kehittää haittoja vähentävässä viitekehyksessä pohjoiselle alueelle sellaisia syrjäytymistä vastustavia toimintamalleja ja terveyden edistämisen käytäntöjä, joilla torjutaan ja ehkäistään huumeiden käyttöön liittyviä sosiaalisia, kulttuurisia ja terveydellisiä haittoja lisäämällä huumeita käyttävien yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua ja saada syrjinnästä vapaita palveluita yhteiskunnassa. Kohderyhmänä ovat erityisesti haavoittuvimmassa asemassa elävät pistämällä huumeita käyttävät henkilöt, jotka eivät halua tai uskalla tai kykene hakeutumaan tuki- ja hoitopalveluiden tai kansalaistoiminnan piiriin, vaikka hyötyisivät palveluista, tai joilta on evätty ko. palvelut huumeiden käyttönsä vuoksi. Hankkeen kolme perustoimintamuotoa ovat kohtaamispaikkatoiminta, vertaistoiminta sekä terveyspalvelut.

Hankeaika on kolme vuotta ja päättyy 2021 joulukuussa. Hanketta rahoittavat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA sekä Rovaniemen kaupunki.

Osallisuuskeskus OODI
Kansankatu 13 (katutaso)
96100 Rovaniemi
oodi@rovala.fi, puh. 040 154 9973

Lue lisää: oodi.rovala.fi

 

Päivitetty 22.03.2021.

Oodi

Osallisuuskeskus OODI - Huumeiden käytön haittoja vähentävä kehittämishanke

Hankkeen tarkoituksena on kehittää haittoja vähentävässä viitekehyksessä pohjoiselle alueelle sellaisia syrjäytymistä vastustavia toimintamalleja ja terveyden edistämisen käytäntöjä, joilla torjutaan ja ehkäistään huumeiden käyttöön liittyviä sosiaalisia, kulttuurisia ja terveydellisiä haittoja lisäämällä huumeita käyttävien yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua ja saada syrjinnästä vapaita palveluita yhteiskunnassa. Kohderyhmänä ovat erityisesti haavoittuvimmassa asemassa elävät pistämällä huumeita käyttävät henkilöt, jotka eivät halua tai uskalla tai kykene hakeutumaan tuki- ja hoitopalveluiden tai kansalaistoiminnan piiriin, vaikka hyötyisivät palveluista, tai joilta on evätty ko. palvelut huumeiden käyttönsä vuoksi. Hankkeen kolme perustoimintamuotoa ovat kohtaamispaikkatoiminta, vertaistoiminta sekä terveyspalvelut.

Hankeaika on kolme vuotta ja päättyy 2021 joulukuussa. Hanketta rahoittavat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA sekä Rovaniemen kaupunki.

Osallisuuskeskus OODI
Kansankatu 13 (katutaso)
96100 Rovaniemi
oodi@rovala.fi, puh. 040 154 9973

Lue lisää: oodi.rovala.fi

 

Päivitetty 22.03.2021.