Tiedote kansalaisopiston syksyn 2020 aloituksesta

Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2020-2021. Aloitamme lukuvuoden lähiopetuksessa. Syksy pyritään opiskelemaan mahdollisimman normaalisti korona-ohjeistus huomioiden. Ilmoitamme mahdollisesta etäopetukseen siirtymisestä erikseen. Noudatamme terveysviranomaisten sekä AVI:n, OKM:n ja OPH:n ohjeistuksia lähiopetuksen järjestämisessä.

Olemme jokainen vastuussa koronan leviämisen ehkäisemisestä!

Koronavirukselle altistumista ja tartuntaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä lähiopetuksessa (OPH):

Lähiopetuksena annettavassa vapaan sivistystyön koulutuksessa noudatetaan viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia koronatartuntojen leviämisen estämiseksi. Opiskelijan tai opettajan ei pidä osallistua lähiopetukseen tai muuhun oppilaitoksen tiloissa järjestettävään toimintaan, jos hänellä on sairastumiseen viittaavia oireita. Muiden oppilaitoksen tiloissa työskentelevien tai siellä vierailevien ei myöskään pidä tulla oppilaitoksen tiloihin oireisena. Jos henkilö sairastuu päivän aikana, tulee hänen poistua välittömästi oppilaitoksesta. Oireisten tulee hakeutua koronavirustestiin kaupungin terveysviranomaisen ohjeistuksen mukaisesti.

Noudata tarkasti seuraavia ohjeita:

 • Kaikki oppilaitoksessa asioivat pesevät kätensä aina ulkoa sisälle tultaessa, aina ennen ruokailua, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. 
 • Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.
 • Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta on saatavilla mm. aulatiloissa ja opetustiloissa.
 • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

Opiskelijoiden näkökulmasta keskeisiä huomioitavia asioita ovat myös seuraavat kohdat:

 • Lähikontakteja vältetään. Pyri pitämään riittävä 1-2 metrin välimatka muihin henkilöihin.
 • Noudata tarkasti yskimis- ja käsihygieniaa!
 • Eri opiskelijaryhmien välisiä kontakteja vältetään erilaisissa siirtymätilanteissa.

Kurssien muutoksista koronaan liittyvässä poikkeustilanteessa

Kurssimaksujen palauttamisessa toimitaan seuraavasti ylivoimaisen esteen sattuessa:

Ylivoimainen este (force majeure) tarkoittaa sellaista osapuolelle ilmaantunutta yllättävää ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka estää sopimuksenmukaisen suorituksen tekemisen. Ylivoimainen este on aina sen kohdanneelle sellainen tapahtuma, johon ei voi valmistautua. Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi sota, kulkutauti, luonnonmullistus tai viranomaisen antama kielto tai määräys. Koronatilanne voi aiheuttaa edellä kuvatun kaltaisen force majeure -tilanteen.

Koronapandemian aikana kansalaisopisto noudattaa terveysviranomaisten sekä AVI:n, OPH:n ja OKM:n ohjeistuksia lähiopetuksen järjestämisessä. Mikäli lähiopetuksen toteuttamiseen tulee rajoituksia viranomaistaholta, voidaan opetus siirtää etäopetukseksi rehtorin päätöksellä. Opetuskertoja voidaan myös siirtää toteutettavaksi myöhempänä ajankohtana. Mikäli kurssi jatkuu etäopetuksena tai lähiopetus toteutetaan myöhempänä ajankohtana, ei kurssimaksun palautuksille ole perusteita. Mikäli kurssi ei ole siirrettävissä etäopetukseksi tai lähiopetusta ei voida toteuttaa myöhempänä ajankohtana, opiskelija saa opistolta lahjakortin, joka vastaa toteutumatta jääneiden opetuskertojen osallistumismaksua. Kurssiajan määrittelee Rovaniemen kansalaisopisto.

Muissa mahdollisissa kurssien keskeyttämisasioissa voit olla yhteydessä opiston toimistoon. Rovaniemen kansalaisopiston yhteystiedot löydät: https://www.rovala.fi/yhteystiedot/

Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan kursseillemme. Toivomme, että viihdyt kursseillamme ja koet paljon oppimisen iloa. Iloa, rohkeutta ja luovuutta opintoihin!

pens 1743305 640Kuva: Elias Sch, Pixabay

Päivitetty 09.08.2020.

Tiedote kansalaisopiston syksyn 2020 aloituksesta

Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2020-2021. Aloitamme lukuvuoden lähiopetuksessa. Syksy pyritään opiskelemaan mahdollisimman normaalisti korona-ohjeistus huomioiden. Ilmoitamme mahdollisesta etäopetukseen siirtymisestä erikseen. Noudatamme terveysviranomaisten sekä AVI:n, OKM:n ja OPH:n ohjeistuksia lähiopetuksen järjestämisessä.

Olemme jokainen vastuussa koronan leviämisen ehkäisemisestä!

Koronavirukselle altistumista ja tartuntaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä lähiopetuksessa (OPH):

Lähiopetuksena annettavassa vapaan sivistystyön koulutuksessa noudatetaan viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia koronatartuntojen leviämisen estämiseksi. Opiskelijan tai opettajan ei pidä osallistua lähiopetukseen tai muuhun oppilaitoksen tiloissa järjestettävään toimintaan, jos hänellä on sairastumiseen viittaavia oireita. Muiden oppilaitoksen tiloissa työskentelevien tai siellä vierailevien ei myöskään pidä tulla oppilaitoksen tiloihin oireisena. Jos henkilö sairastuu päivän aikana, tulee hänen poistua välittömästi oppilaitoksesta. Oireisten tulee hakeutua koronavirustestiin kaupungin terveysviranomaisen ohjeistuksen mukaisesti.

Noudata tarkasti seuraavia ohjeita:

 • Kaikki oppilaitoksessa asioivat pesevät kätensä aina ulkoa sisälle tultaessa, aina ennen ruokailua, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. 
 • Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.
 • Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta on saatavilla mm. aulatiloissa ja opetustiloissa.
 • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

Opiskelijoiden näkökulmasta keskeisiä huomioitavia asioita ovat myös seuraavat kohdat:

 • Lähikontakteja vältetään. Pyri pitämään riittävä 1-2 metrin välimatka muihin henkilöihin.
 • Noudata tarkasti yskimis- ja käsihygieniaa!
 • Eri opiskelijaryhmien välisiä kontakteja vältetään erilaisissa siirtymätilanteissa.

Kurssien muutoksista koronaan liittyvässä poikkeustilanteessa

Kurssimaksujen palauttamisessa toimitaan seuraavasti ylivoimaisen esteen sattuessa:

Ylivoimainen este (force majeure) tarkoittaa sellaista osapuolelle ilmaantunutta yllättävää ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka estää sopimuksenmukaisen suorituksen tekemisen. Ylivoimainen este on aina sen kohdanneelle sellainen tapahtuma, johon ei voi valmistautua. Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi sota, kulkutauti, luonnonmullistus tai viranomaisen antama kielto tai määräys. Koronatilanne voi aiheuttaa edellä kuvatun kaltaisen force majeure -tilanteen.

Koronapandemian aikana kansalaisopisto noudattaa terveysviranomaisten sekä AVI:n, OPH:n ja OKM:n ohjeistuksia lähiopetuksen järjestämisessä. Mikäli lähiopetuksen toteuttamiseen tulee rajoituksia viranomaistaholta, voidaan opetus siirtää etäopetukseksi rehtorin päätöksellä. Opetuskertoja voidaan myös siirtää toteutettavaksi myöhempänä ajankohtana. Mikäli kurssi jatkuu etäopetuksena tai lähiopetus toteutetaan myöhempänä ajankohtana, ei kurssimaksun palautuksille ole perusteita. Mikäli kurssi ei ole siirrettävissä etäopetukseksi tai lähiopetusta ei voida toteuttaa myöhempänä ajankohtana, opiskelija saa opistolta lahjakortin, joka vastaa toteutumatta jääneiden opetuskertojen osallistumismaksua. Kurssiajan määrittelee Rovaniemen kansalaisopisto.

Muissa mahdollisissa kurssien keskeyttämisasioissa voit olla yhteydessä opiston toimistoon. Rovaniemen kansalaisopiston yhteystiedot löydät: https://www.rovala.fi/yhteystiedot/

Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan kursseillemme. Toivomme, että viihdyt kursseillamme ja koet paljon oppimisen iloa. Iloa, rohkeutta ja luovuutta opintoihin!

pens 1743305 640Kuva: Elias Sch, Pixabay

Päivitetty 09.08.2020.