Kielikurssien valinta

Lisätietoja kieliryhmistä: koulutussuunnittelija Mervi Kutuniva puh. 040 487 3015 tai mervi.kutuniva@rovala.fi

Ilmoittauduthan ajoissa kielikursseille. 

Kielikurssit jaetaan perus-, keski- ja ylimmän tason kursseihin.

Perustason kursseilla opiskellaan ääntämistä ja keskeistä sanastoa, jolla tarkoitetaan jokapäiväisen elämän asioista tai tapahtumista puhuttaessa tarvittavia sanoja. Lisäksi opiskellaan rakenteita, kuten esim. sanojen perustaivutusta, väite-, kysymys- ja kieltolauseiden tekemistä ja verbiaikamuotoja. Perustason kurssit vastaavat peruskoulun, keskikoulun tai (osittain) lukion lyhyen kielen kursseja. Yleisten kielitutkintojen taitotaso 1-2 (=yleiseurooppalainen viitekehys A1-A2).

Keskitason kursseilla kerrataan ja syvennetään aiemmin opittuja taitoja, laajennetaan sanavarastoa, kehitetään puhevalmiutta ja puheen ymmärtämistä. Keskitason kurssit sopivat perustason taidot (peruskoulun tai keskikoulun taidot) hallitseville tai lukion oppimäärän kertaukseksi. Yleisten kielitutkintojen taitotaso 3-4 (=yleiseurooppalainen viitekehys B1-B2).

Ylimmän tason kursseilla ylläpidetään jo opittuja taitoja ja opiskellaan kielen semanttisia vivahde- ja tyylieroja, sanontoja ja kielikuvia. Ne sopivat lukion pitkän kielen oppimäärän hallitseville. Yleisten kielitutkintojen taitotaso 5-6 (=yleiseurooppalainen viitekehys C1-C2).

YKI-taitotasot

Yleisten kielitutkintojen (YKI) taitotasokuvaukset on esitelty seuraavassa.

Perustaso (1-2)

1. Ymmärtää hitaasta ja selkeästä puheesta yksinkertaisia perustason ilmauksia, jotka liittyvät suoraan omaan elämään tai koskevat välitöntä konkreettista ympäristöä. Pystyy löytämään tietoa yksinkertaisista teksteistä. Selviää yksinkertaisimmissa puhetilanteissa, mutta puhe on hidasta ja hyvin katkonaista ja ääntämisessä on puutteita. Tuntee kaikkein yleisimmän perussanaston ja joitakin peruskieliopin rakenteita.

2. Ymmärtää selkeää ja yksinkertaistettua puhetta, joka käsittelee jokapäiväisiä ja tuttuja asioita. Ymmärtää helposti lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä ja saa selville pääasiat tuttuja aihepiirejä käsittelevistä teksteistä. Selviää rutiininomaisissa yksinkertaista tiedonvaihtoa vaativissa puhetilanteissa, vaikka ääntäminen on vielä puutteellista. Pystyy kirjoittamaan suppeita, yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisistä asioista, mutta teksti voi olla hajanaista. Hallitsee yksinkertaisimman peruskieliopin ja keskeisen perussanaston.

Keskitaso (3-4)

3. Ymmärtää pidempää puhetta ja keskeisen ajatuksen monista televisio- ja radio-ohjelmista, jos aihepiiri on suhteellisen tuttu. Ymmärtää tavallisia tekstejä, jotka eivät vaadi aiheen tuntemusta. Normaalitempoinen puhe ja vaativammat tekstit saattavat tuottaa vaikeuksia, jos puhejakso on pitkä ja aihepiiri vieras. Selviää tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa ja pystyy kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä tavallisista aiheista, vaikkakin kieliopilliset ja sanastolliset puutteet toisinaan vaikeuttavat ymmärtämistä. Hallitsee hyvin jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvän sanaston ja peruskieliopin keskeiset rakenteet.

4. Ymmärtää normaalitempoista kasvokkaista puhetta ja keskustelua yleisistä aihepiireistä sekä mm. televisiosta ja radiosta kuultavaa puhetta, mutta joitakin yksityiskohtia saattaa jäädä ymmärtämättä. Nopea puhekieli ja murteellinen puhe tuottavat kuitenkin vaikeuksia. Ymmärtää vaivatta yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä, joskin muutamat tekstin välittämät sävyerot voivat jäädä epäselviksi. Selviää melko hyvin myös vieraammissa puhetilanteissa. Pystyy kirjoittamaan sekä yksityisiä että puolivirallisia tekstejä ja esittämään ajatuksiaan yhtenäisinä kokonaisuuksina. Tekee puheessa ja kirjoituksessa eron virallisen ja epävirallisen kielimuodon välillä. Hallitsee peruskieliopin ja -sanaston hyvin.

Ylin taso (5-6)

5. Ymmärtää pidempää, normaalitempoista kasvokkaista sekä mm. televisiosta ja radiosta kuultavaa puhetta, vaikka joskus ymmärtäminen vaatii jonkin verran ponnistelua. Ymmärtää rakenteellisesti ja kielellisesti monimutkaisia tekstejä ja oman aikamme kirjallisuutta. Puhuu ja kirjoittaa selkeästi ja sujuvasti erilaisista aiheista, mutta harvinaisten sanojen ja monimutkaisten lauserakenteiden käyttö saattaa tuottaa vaikeuksia. Hallitsee kieliopin ja sanaston yleensä hyvin ja monipuolisesti.

6. Ymmärtää vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Ilmausten hienot sävyerot tuottavat enää harvoin vaikeuksia. Puhuu ja kirjoittaa erittäin sujuvasti tilanteeseen sopivalla tyylillä ja pystyy ilmaisemaan hienojakin merkitysvivahteita. Kieliopin ja sanaston hallinta on varmaa lähes kaikissa tilanteissa ja pienetkin puutteet ovat harvinaisia.

Päivitetty 01.07.2018.

Kielikurssien valinta

Lisätietoja kieliryhmistä: koulutussuunnittelija Mervi Kutuniva puh. 040 487 3015 tai mervi.kutuniva@rovala.fi

Ilmoittauduthan ajoissa kielikursseille. 

Kielikurssit jaetaan perus-, keski- ja ylimmän tason kursseihin.

Perustason kursseilla opiskellaan ääntämistä ja keskeistä sanastoa, jolla tarkoitetaan jokapäiväisen elämän asioista tai tapahtumista puhuttaessa tarvittavia sanoja. Lisäksi opiskellaan rakenteita, kuten esim. sanojen perustaivutusta, väite-, kysymys- ja kieltolauseiden tekemistä ja verbiaikamuotoja. Perustason kurssit vastaavat peruskoulun, keskikoulun tai (osittain) lukion lyhyen kielen kursseja. Yleisten kielitutkintojen taitotaso 1-2 (=yleiseurooppalainen viitekehys A1-A2).

Keskitason kursseilla kerrataan ja syvennetään aiemmin opittuja taitoja, laajennetaan sanavarastoa, kehitetään puhevalmiutta ja puheen ymmärtämistä. Keskitason kurssit sopivat perustason taidot (peruskoulun tai keskikoulun taidot) hallitseville tai lukion oppimäärän kertaukseksi. Yleisten kielitutkintojen taitotaso 3-4 (=yleiseurooppalainen viitekehys B1-B2).

Ylimmän tason kursseilla ylläpidetään jo opittuja taitoja ja opiskellaan kielen semanttisia vivahde- ja tyylieroja, sanontoja ja kielikuvia. Ne sopivat lukion pitkän kielen oppimäärän hallitseville. Yleisten kielitutkintojen taitotaso 5-6 (=yleiseurooppalainen viitekehys C1-C2).

YKI-taitotasot

Yleisten kielitutkintojen (YKI) taitotasokuvaukset on esitelty seuraavassa.

Perustaso (1-2)

1. Ymmärtää hitaasta ja selkeästä puheesta yksinkertaisia perustason ilmauksia, jotka liittyvät suoraan omaan elämään tai koskevat välitöntä konkreettista ympäristöä. Pystyy löytämään tietoa yksinkertaisista teksteistä. Selviää yksinkertaisimmissa puhetilanteissa, mutta puhe on hidasta ja hyvin katkonaista ja ääntämisessä on puutteita. Tuntee kaikkein yleisimmän perussanaston ja joitakin peruskieliopin rakenteita.

2. Ymmärtää selkeää ja yksinkertaistettua puhetta, joka käsittelee jokapäiväisiä ja tuttuja asioita. Ymmärtää helposti lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä ja saa selville pääasiat tuttuja aihepiirejä käsittelevistä teksteistä. Selviää rutiininomaisissa yksinkertaista tiedonvaihtoa vaativissa puhetilanteissa, vaikka ääntäminen on vielä puutteellista. Pystyy kirjoittamaan suppeita, yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisistä asioista, mutta teksti voi olla hajanaista. Hallitsee yksinkertaisimman peruskieliopin ja keskeisen perussanaston.

Keskitaso (3-4)

3. Ymmärtää pidempää puhetta ja keskeisen ajatuksen monista televisio- ja radio-ohjelmista, jos aihepiiri on suhteellisen tuttu. Ymmärtää tavallisia tekstejä, jotka eivät vaadi aiheen tuntemusta. Normaalitempoinen puhe ja vaativammat tekstit saattavat tuottaa vaikeuksia, jos puhejakso on pitkä ja aihepiiri vieras. Selviää tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa ja pystyy kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä tavallisista aiheista, vaikkakin kieliopilliset ja sanastolliset puutteet toisinaan vaikeuttavat ymmärtämistä. Hallitsee hyvin jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvän sanaston ja peruskieliopin keskeiset rakenteet.

4. Ymmärtää normaalitempoista kasvokkaista puhetta ja keskustelua yleisistä aihepiireistä sekä mm. televisiosta ja radiosta kuultavaa puhetta, mutta joitakin yksityiskohtia saattaa jäädä ymmärtämättä. Nopea puhekieli ja murteellinen puhe tuottavat kuitenkin vaikeuksia. Ymmärtää vaivatta yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä, joskin muutamat tekstin välittämät sävyerot voivat jäädä epäselviksi. Selviää melko hyvin myös vieraammissa puhetilanteissa. Pystyy kirjoittamaan sekä yksityisiä että puolivirallisia tekstejä ja esittämään ajatuksiaan yhtenäisinä kokonaisuuksina. Tekee puheessa ja kirjoituksessa eron virallisen ja epävirallisen kielimuodon välillä. Hallitsee peruskieliopin ja -sanaston hyvin.

Ylin taso (5-6)

5. Ymmärtää pidempää, normaalitempoista kasvokkaista sekä mm. televisiosta ja radiosta kuultavaa puhetta, vaikka joskus ymmärtäminen vaatii jonkin verran ponnistelua. Ymmärtää rakenteellisesti ja kielellisesti monimutkaisia tekstejä ja oman aikamme kirjallisuutta. Puhuu ja kirjoittaa selkeästi ja sujuvasti erilaisista aiheista, mutta harvinaisten sanojen ja monimutkaisten lauserakenteiden käyttö saattaa tuottaa vaikeuksia. Hallitsee kieliopin ja sanaston yleensä hyvin ja monipuolisesti.

6. Ymmärtää vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Ilmausten hienot sävyerot tuottavat enää harvoin vaikeuksia. Puhuu ja kirjoittaa erittäin sujuvasti tilanteeseen sopivalla tyylillä ja pystyy ilmaisemaan hienojakin merkitysvivahteita. Kieliopin ja sanaston hallinta on varmaa lähes kaikissa tilanteissa ja pienetkin puutteet ovat harvinaisia.

Päivitetty 01.07.2018.